Hyppää sisältöön

Pirkanmaa etsii elinkeinoelämälle resilienssiä tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallilla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan ekosysteemisenä yhteistyönä. Sen johdosta tulevaisuusosaaminen vahvistuu ja toiminta on muutosvalmiimpaa, innovatiivista sekä uusia avauksia mahdollistavaa.

Pirkanmaalla etsitään elinkeinoelämälle kykyä sietää vastoinkäymisiä tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallilla. Mallin tavoitteena on tuottaa, jalostaa ja jakaa tulevaisuustietoa ekosysteemisenä yhteistyönä, jonka johdosta tulevaisuusosaaminen vahvistuu ja toiminta on muutosvalmiimpaa, innovatiivista sekä uusia avauksia mahdollistavaa.

”Resilienssin” eli ”muutosjoustavuuden” tarpeesta on Pirkanmaallakin puhuttu jo pidempään, mutta sitä ei ole aiemmin määrätietoisesti rakennettu alueen yhteiseksi ominaisuudeksi.
Tätä varten käynnistyy Pirkanmaan liiton, Business Tampere Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun.

Nyt kolmen toimijan yhteistyöllä syntyy esiselvitys ja ehdotus pirkanmaalaisen ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssin toimintamallista pelisääntöineen. Hanke tuottaa Pirkanmaan ennakointikyvykkyyttä ja yhteistä tiedolla johtamista tukevan toimintamallin, pelisäännöt sekä prototyypin tietokanta- ja indeksointipalvelusta, jotka yhdessä tehostavat toimintaa ja varmistavat että alueen toimijoiden, ekosysteemien ja yksittäisten yritysten tekemät päätökset ja valinnat perustuvat relevanttiin dataan, osaamiseen ja tulevaisuustietoon. Hanke tukee myös pirkanmaalaista, organisaatiorajat ylittävää yhteistä visiotyötä ja tavoiteasetantaa.

Hanke kytkeytyy sekä Pirkanmaan siltasopimukseen luomalla uudenlaisen yhteistyöalustan teollisuuden perusosaamisen ja vetovoiman vahvistamiseksi. Selviytymissuunnitelmaan sillä on kytkös osaamisen ja oppimisen kehittämisen ja tutkimustoiminnan tehokkaamman hyödyntämisen kautta.

Hanke tukee maakuntaohjelmaa, koska se vahvistaa laaja-alaisesti ennakointiosaamista ja tiedolla johtamista. Hankkeessa toteutetaan kaksi ekosysteemipilottia, joista toinen liittyy valmistavan teollisuuden ennakointi- ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Toinen valikoituu hankkeen aikana, mutta kohdistuu kuitenkin johonkin Covid-pandemian erityisesti runtelemaan ekosysteemiin, kuten matkailu-, elämystalous, luovat alat tai liikenne.

Maakuntahallitus myönsi Resilienssiä elinkeinoelämälle – kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla -TJANSSI -hankkeen toteuttamiseen yhteensä 424 243 euroa. Rahoitus jakautuu siten, että työ- ja elinkeinoministeriön Pirkanmaan liitolle myöntämän siltasopimusrahan osuus on 160 448 euroa ja alueellisen selviytymissuunnitelman (AKKE) rahoituksen osuus 263 795 euroa.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit