Hyppää sisältöön

Pirkanmaa edistää teollisen 3D-tulostuksen käyttöönottoa

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kesken edistetään myös innovaatio-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa.

3D-tulostus on merkittävä ratkaisu teollisen valmistuksen energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen. Tulostettujen metallirakenteiden vaativaa teollisuuskäyttöä kuitenkin rajoittaa huonosti saatavilla oleva tieto tulostettujen kappaleiden mekaanisista ominaisuuksista verrattuna perinteisin koneistusmenetelmin valmistettujen kappaleiden vastaaviin ominaisuuksiin.

Lisäksi tulostuksessa voi syntyä eri syistä virheitä, jotka voivat johtaa valmistetun tuotteen hylkäämiseen tai jopa käytönaikaiseen vaurioitumiseen.

Pirkanmaalla käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on selättää näitä ongelmia ja edistää teollisen 3D-tulostuksen käyttöönottoa. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kesken edistetään myös innovaatio-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa. Hanketta vetää Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Pirkanmaan liitto myönsi 3D MetalPro - 3D metallitulosteiden jälkikäsittely teollisessa kappalevalmistuksessa -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena kaikkiaan 237 926 euroa. Hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun.

Hankkeen päätuloksena syntyy yhteiskäyttöinen innovaatio-, kokeilu ja demonstraatioympäristö 3D-metallitulostuksen ja tulosteiden jälkikäsittelyjen ympärille. Tällöin teknologian parempaan hyödynnettävyyteen liittyviä haasteita ja kokeiluja voidaan ratkoa ja toteuttaa. Siten edistetään Pirkanmaan toimijoiden ja yritysten kilpailukykyä.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2020 ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Se liittyy Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan, koska se tukee vihreää ja digitaalista siirtymää valmistavassa teollisuudessa.

Lisätiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu:
Projektipäällikkö Katri Salminen, katri.salminen@tuni.fi, p. 040 682 4741

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Professori Pasi Peura, pasi.peura@tuni.fi, p. 050 3013884

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kuva: Tampereen ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit