Hyppää sisältöön

PiDiKe – Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke

Digituesta tehdään löydettävämpää, saavutettavampaa ja vaikuttavampaa.

Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke on osa yhteensä 14 maakunnallisen digihankkeen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tehdä digituesta Suomessa löydettävämpää, saavutettavampaa ja vaikuttavampaa.

Hankkeen päätavoitteena on koota Pirkanmaan digituen toimijat yhtenäiseksi aktiiviseksi verkostoksi, jotta toimijat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, suunnitella toimintojansa toisiaan täydentäviksi sekä opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden ääreen.

Pirkanmaan liitto toimii hankkeen omistajana ja kokoaa ja kutsuu koolle verkostoa. Hankkeen toteuttavina kumppaneina toimivat Kela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Akaan, Ylöjärven ja Tampereen kaupungit. Vastaavanlaisia hankkeita on käynnissä 14 maakunnassa ja hankkeiden kokonaisuutta koordinoivat Digi- ja väestötietovirasto sekä Valtiovarainministeriö.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 - 31.10.2020. Hankkeelle suunnitellaan jatkohanketta ajalle 1.11.2020 - 31.10.2021.

PiDiKe-hankkeen tavoitteina on

  • Kartoittaa Pirkanmaan digituen tarpeen ja tarjonnan nykytilanne
  • Koota digituen toimijat mahdollisimman laajaksi verkostoksi, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteisissä viestintäkanavissa
  • Viestiä aktiivisesti digituesta maakunnallisella tasolla ja edistää näin digituen löydettävyyttä ja saavutettavuutta
  • Arvioida Pirkanmaan digitukitarjonnan tilaa ja kehittää parempia digituen alueellisia toimintamalleja ja –tapoja
  • Vakiinnuttaa luodun verkoston toiminta siten, että verkosto jatkaa aktiivisesti toimintaansa myös hankekauden päätyttyä

Hankkeen kokoama tieto pirkanmaalaisista digituen palveluista tullaan kirjaamaan Palvelutietovarantoon, jonka kautta palvelut tulevat entistä helpommin löydettäväksi ja näkyvät useissa hakuportaaleissa, kuten esimerkiksi Suomi.fi:n haun kautta.

Lisätietoja:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle