Hyppää sisältöön

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskevassa kyselyssä esille liityntäpysäköinnin turvallisuus

| Elinvoima ja uudistuminen, Saavutettavuus ja liikenne

Kysely selvitti Parkanon henkilöliikenneaseman käyttäjäpotentiaalia ja kehittämistarpeita sekä mahdollisia käytön esteitä.

Pirkanmaan liitto ja Parkanon kaupunki teettivät osana Päärata+ -hanketta Parkanon henkilöliikenneaseman kehittämistä koskevan kyselytutkimuksen. Kysely sai suursuosion ja tavoitti yli 2000 vastaajaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää Parkanon henkilöliikenneaseman käyttäjäpotentiaalia ja kehittämistarpeita sekä mahdollisia käytön esteitä.

Parkanon rautatieasema koetaan erittäin tärkeäksi koko seutukunnan kannalta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Parkanon aseman vaikutusalue on laaja. Vastauksia saatiin yhteensä 12 lähialueen kunnasta sekä lisäksi mm. Helsingistä, Tampereelta ja Seinäjoelta. Kulkutarpeet Parkanon asemalta kohdistuvat pääosin Helsinkiin/pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.

Parkanossa pysähtyvien junavuorojen määrä halutaan säilyttää ennallaan tai lisätä niiden määrää. Lisävuorotoiveita esiintyy eniten Tampereelta klo 16 aikaan lähtevästä junasta Parkanoon.

Parkanon rautatieaseman piha-alueen nykytilasta nousee vahvasti esiin huoli ilkivallasta. Pysäköintialueelle toivotaan parempaa valvontaa ja vartiointia, kuten kameravalvontaa. Pysäköintijärjestelyjen kehittämisestä ja alueen ulkoasun ehostamisesta sekä palveluiden kehittämisestä esiintyi myös muita toiveita, kuten kahvilapalvelut ja odotus- ja wc-tilojen pidempi aukiolo. Maksutonta pysäköintiä arvostetaan.

Liityntäbussiyhteyttä toivotaan Parkanon keskusta-alueen ja Parkanon rautatieaseman välille. Toiveet liikennöintiajasta vaihtelevat, mutta yleisesti liikenteen tulisi olla laajaa, luotettavaa ja sen jatkuvuudesta tulisi olla takeita.

Kyselyn perusteella havaittiin myös, että 2/3 Parkanon aseman käytön esteitä oli sellaisia, että ne olisi mahdollista poistaa.

Kyselyn vastaajiksi tavoiteltiin henkilöitä, jotka pendelöivät Parkanon aseman vaikutusalueen ja Tampereen tai Seinäjoen välillä. Kyselytutkimuksella tavoitettiin myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä Parkanon asemaa. Kysely toteutettiin 1.-15.9.2020.

Parkanon aseman matkustajamäärät olivat voimakkaassa kasvussa ennen koronavirusta. Vuonna 2019 matkustajia oli noin 110 000, mikä oli useita tuhansia enemmän verrattuna vuoteen 2018.

Päärata+ on kuuden maakunnan yhteistyötä, joka tähtää pääradan ja sen oksien (Vaasan, Porin/Rauman ja Jyväskylän suunnat) tilanteen parantamiseen. Pirkanmaan liiton samannimisessä hankkeessa mm. tuotetaan tietoa pääradan kehittämisen tueksi. Parkanon henkilöliikenneasema sijaitsee pääradalla ja asemaa käytetään yli maakuntarajojen.

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskeva selvitystyö valmistuu marraskuussa 2020.

Lisätietoja selvitystyöstä antavat:


Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkano, p. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi
Konsultin projektipäällikkö Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy (toteuttaa selvitystä yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa), p. 040 5737435, henriika.weiste@waystep.fi

Kaikki artikkelit