Hyppää sisältöön

Pakkaus-, rakennus- ja komponenttivalmistusalojen materiaaleihin ja prosesseihin ratkaisuja VTT:n hankkeella

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tavoitteena on muun muassa vähentää fossiilisten muovien käyttöä ottamalla huomioon kiertotalouden vaatimukset.

Pirkanmaalla käynnistyy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n vetämä hanke, jonka avulla kehitetään ratkaisuja pakkaus-, rakennus- ja komponenttivalmistusalojen materiaaleihin ja prosesseihin.

Green Foam - kestävä Pirkanmaa -hankkeessa tehdään kehitystyötä pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä maakunnassa sijaitsevan T&K-ympäristön avulla. Tavoitteena on hyödyntää kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

Hanke luo vaihtoehtoja fossiilisten materiaalien käytölle ja vähentää fossiilisten muovien käyttöä ottamalla huomioon kiertotalouden vaatimukset.

Hanke vahvistaa matalan kynnyksen polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä laajentamalla sen kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia. Kevyiden vaahtomateriaalien innovointi- ja pilotointiympäristö auttaa yrityksiä kehittämään luonnonvaroja säästäviä, kevyitä ratkaisuja.

Vaahdottamalla voidaan muokata polymeerituotteiden ominaisuuksia, kuten akustisia ja mekaanisia ominaisuuksia sekä lämmönjohtavuutta. Tämä mahdollistaa energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisen.

Hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelmaa ja selviytymissuunnitelmaa 2020 sekä myös Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteutumista. Se täydentää jo päättyneessä EAKR-PIHI (Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut) -hankkeessa kehitettyä tutkimus- ja kehitysympäristöä.

Rahoitettavan kokonaisuuden osa on Green Foam –investointihanke, jossa luodaan VTT:n Tampereen yksikön pilotointiympäristöstä entistä kattavampi, kansainvälisesti ainutlaatuinen, kaikille avoin pilotointiympäristö hiilineutraalien termoplastisten materiaali ja prosessiratkaisuiden kehittämiseen.

Pirkanmaan liitto myönsi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Green Foam - kestävä Pirkanmaa -hankekokonaisuudelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 305 363 euroa.

Hankkeet rahoitetaan REACT-EU -määrärahoista osana Euroopan unionin toimia, jotka toteutetaan COVID-19-pandemian johdosta.

Lisätiedot:

VTT:
Erikoistutkija Tero Malm, tero.malm@vtt.fi, p. 040 536 3842

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit