Hyppää sisältöön

Päärataryhmä esittää Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea eurooppalaisen ydinverkon kaupunkisolmukohdiksi

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Pääradalle ja sen liityntäyhteyksille tehtävät investoinnit parantavat yhteyksiä kaikkialle Suomeen ja kytkevät meidät paremmin eurooppalaiseen liikenneverkkoon.

Suomen päärataryhmä esittää, että kansainväliset liikenneyhteydet tulee nostaa nykyistä paremmin esille Suomen liikennepolitiikassa. Päärata on lähiaikoina tehtävillä EU:n lopullisilla päätöksillä tulossa osaksi eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon ydinverkkokäytäviä (Pohjanmeri-Itämeri).

Päärata liityntäyhteyksineen muodostaa näin entistä merkittävämmän pohjoisen ulottuvuuden kuljetuskäytävän Ruotsiin ja Norjaan - aina Jäämerelle saakka. Etelässä päärata yhdistyy Suomelle tärkeään Rail Balticaan.

Päärataryhmä antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtakunnallisesta 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (Liikenne12).

Päärataryhmä toteaa, että pääradalle ja sen liityntäyhteyksille tehtävät investoinnit parantavat yhteyksiä kaikkialle Suomeen. Ne kytkevät meidät paremmin eurooppalaiseen liikenneverkkoon.

Suomen EU-rahoitushaun pitää olla kunnianhimoista. Pääradan ydinverkkokäytävästatus parantaa EU-rahoituksen saannon mahdollisuutta maallemme. EU-rahoitusta tulee hakea myös rakentamiseen, ei vain suunnitteluun.

Päärataryhmä toivoo Suomelta aktiivista otetta eurooppalaisen liikenneverkon uudistuksessa. Se esittää ydinverkon kaupunkisolmukohdiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea. Lisäksi päärataryhmä esittää Vaasa-Seinäjoki -yhteysväliä kattavan verkon yhteysväliksi ja Kokkolaa tavaravirtojen hubiksi.

Päärataryhmä toteaa lausunnossaan myös, että junankulun valvonnan uudistaminen, ns. Digi-rata, tulee aloittaa suunnitelmien mukaisesti Pori/Rauma-Tampere -radalta.

Suomen päärataryhmän lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta on luettavissa tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

    Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä edistän sen mukaista maakuntien yhteistyötä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.

Päärataryhmän puheenjohtaja Esa Halme
Varapuheenjohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 586 3877
Sihteeri Jouni Koskela

Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä ryhmä, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Ryhmä on toiminut vuodesta 2014 lähtien.

Kaikki artikkelit