Hyppää sisältöön

Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä – pääradan investoinneille suuri tarve

| Edunvalvonta, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Pääratastudiossa nousi esille erityisesti Suomen liikennepolitiikan tehostaminen.

Päärataryhmän 18.11. järjestämässä Pääratastudiossa nousi esille erityisesti Suomen liikennepolitiikan tehostaminen.

Suomen liikenneinfraan tehdyt rahoituspanostukset eivät nykytasolla ole riittäviä, kun sitä verrataan koko Suomen saavutettavuuden merkitykseen Suomen kansantaloudelle.

Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä, jonka vuoksi investoinnit pääradan välityskyvyn parantamiseen ovat vaikuttavia investointeja.

Paneelissa keskustelijoina olleet maakuntajohtaja Esa Halme, liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood ja liikenteen senior advisor Juhani Tervala vaativat, että Suomella pitää olla rohkeutta priorisoida. Päärata on keskeinen investointikohde.

Pääradan varrella haastatellut kansanedustajat esittivät perusteluita pääradan ja sen liityntäyhteyksien suunnittelun ja investointien edistämiselle. Parhaillaan on meneillään jo monia kohteita, mutta hyvin pienellä määrärahalla ja hitaalla aikataululla.

Liikenneministeri Timo Harakka toi videopuheenvuorossaan esille pääradan suuren merkityksen. Samalla hän vetosi tekeillä olevaan Liikenne12:een ja sen mahdollistamiin tulevien vuosien kehittämispanostuksiin.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen korosti pääradan statuksen nousua eurooppalaisilla liikenneverkoilla. Pohjoinen ydinverkkokäytävä pääsee jatkossa paremmin myös EU-rahoituksen kohteeksi.

Päärataryhmä on esittänyt eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea. Ryhmä on myös esittänyt, että EU:n elpymisrahoituksessa tulee Suomen esittää kestävän kasvun ohjelmaan kohteita, jotka edistävät infrastruktuurin kehittämistä ja saavutettavuutta.

Kestävään liikenteeseen panostaminen tukee yleiseurooppalaisia ja kansallisia tavoitteita, joita on asetettu vihreälle kasvulle, kestävälle infrastruktuurille ja digitalisaation vahvistamiselle. Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin osoitettavat kehittämistoimet tukevat eurooppalaisten liikenneverkkojen toimivuutta sekä parantavat Suomen mahdollisuuksia saada Euroopan Unionin CEF-liikennerahoitusta.

Lisätietoja:

Lisäksi:
Päärataryhmän varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 586 3877
Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, 050 3272837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi.

Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä ryhmä, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Ryhmässä kuullaan asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Väylävirastosta.

Siirry katsomaan Pääratastudion tallennetta tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit