Hyppää sisältöön

Pääradalle tuli merkittävä parannusrahoitus välille Helsinki-Riihimäki

| Edunvalvonta

Valtio käynnistää pääradan parantamishankkeen Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Pirkanmaalla tätä päätöstä tervehditään ilolla.

Hallitus kertoi neljännen lisätalousarvion ja elvytyspaketin osalta, että valtio käynnistää pääradan parantamishankkeen Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Päätös tehtiin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen mukaisesti.

Budjettiesityksessä on väyläverkon kehittämisessä uusiin väylähankkeisiin osoitettu valtuus Helsinki-Riihimäki -välin toisen vaiheen toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 273 miljoonaa euroa. Aloitusrahoitus tälle vuodelle on 5 miljoonaa euroa.

Edunvalvontapäällikkö, päärataryhmän sihteeri Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta tervehtii esitystä ilolla: - Helsinki-Riihimäki -välin toisen vaiheen aloittaminen on ollut pitkään koko pääradan alueen toimijoiden tavoitteena. Siitä on tehty useita esityksiä. Välin parantaminen edesauttaa koko pääradan liikennöintiä.

Hankkeen myötä rataosan kapasiteetti kasvaa, häiriönsietokyky ja toimintavarmuus paranevat ja tämän myötä junien liikennöinti nopeutuu. Lisäksi tavaraliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Hankkeessa rakennetaan lisäraiteita ja tavaraliikenneraiteita sekä toteutetaan muutoksia liikennepaikoille, muutoksia siltoihin, meluntorjuntaan ja turva- ja sähköratalaitteisiin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Keravalle liityntäpysäköintiratkaisut Helsingin seudun MAL-sopimuskuntien kanssa.

Hankkeen valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, Kanta-Häme,
p. 050 327 2837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Kaikki artikkelit