Hyppää sisältöön

Pääministeri Sanna Marinin juhlapuhe Pirkan päivän vastaanotolla

| Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Menestys ja kasvu edellyttävät rohkeutta tehdä investointeja. Pirkanmaalaisille yrityksille on elintärkeää, että pidämme huolta niin tie- kuin rataverkosta.

Pirkanmaalaista tulevaisuuskuvaa on haastettu odottamattomalla tavalla koronaviruksen vuoksi viimeiset puolitoista vuotta. Kuitenkin rohkenen sanoa, että Pirkanmaan tulevaisuus näyttää juuri tällä hetkellä valoisalta. Maakunnassamme on vetoa ja elinvoimaa. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa Pirkanmaalla yli 10 000, joka on peräti 14 prosenttia Suomessa avautuneista uusista työpaikoista. Tämä kertoo viestiä Pirkanmaan elinkeinoelämän vahvasta vireestä ja myös siitä, että alueelliset sekä kansalliset toimet yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi haastavassa koronatilanteessa ovat tuottaneet tulosta. Pirkanmaan hyvästä tilanteesta on kiittäminen myös paikallisten yritysten toimeliaisuutta. Vaikka aika on ollut haastavaa, niin katse on suuntautunut eteenpäin.

Jotta Pirkanmaa voi kasvaa kestävästi, on meidän nostettava työllisyysastetta ja huolehdittava menestyvän yritystoiminnan edellytyksistä. Meidän on siirrettävä katsetta myös entistä enemmän ihmisten työhyvinvoinnin edistämiseen ja työelämän laadun parantamiseen. On selvää, että tarvitsemme yhä enemmän toimia myös osaamisen ja elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus päivittää omaa osaamistaan. Valmius jatkuvaan oppimiseen on paras turva työelämän ja maailman muutoksissa.

Elinvoimainen elinkeinoelämä ja menestyvä yritystoiminta edellyttävät myös täysin uudenlaista osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ja energiantuotannon parissa. Pirkanmaalaiset vahvat ja monipuoliset oppilaitokset sekä Tampereen yliopiston korkeatasoinen tutkimus ja opetus ovat varmasti kiistatta syitä siihen, että juuri Pirkanmaalle on muodostunut Suomen valmistavan teollisuuden johtava osaamiskeskus. Tässä meillä on valtavasti mahdollisuuksia kiertotalouden sekä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen parissa.

Suuri osa viennistämme rakentuu valmistavan teollisuuden varaan, mutta kansainvälinen kilpailu vaatii alalta myös uudistumista. Kun asetamme Pirkanmaalla tavoitteeksi olla edelläkävijöitä teknologian ja digitalisaation hyödyntämisessä kestävän kehityksen edistämiseksi, alueemme valmistavan teollisuuden yritykset voivat myös jatkossa kasvaa ja menestyä. Tampereen yliopiston korkeakouluyhteisön osaaminen, merkittävä määrä kansainvälisen tason yrityksiä ja teknologiateollisuuden 34 000 ammattilaista tarjoavat Pirkanmaalle hyvän pohjan nousta entistä vahvempaan asemaan koko teknologia-Suomessa. Maakunnastamme on aina löytynyt rohkeita edelläkävijöitä. Toivottavasti näin on myös jatkossa, kun ratkomme alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä haasteita.

-----

Suomi on menestynyt globaalissa taloudessa juuri korkeaa osaamista hyödyntämällä. Osaamista ei kuitenkaan synny tyhjästä eikä sitä rakenneta tyhjän päälle. Siksi tämä hallitus on toteuttanut yhden 2000-luvun merkittävimmistä tulevaisuusuudistuksista: oppivelvollisuuden laajentamisen ja aidosti maksuttoman toisen asteen.

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan elokuun alussa, ja oppivelvollisuus laajenee ikäluokka kerrallaan. Uudistus on historiallinen. Sen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja parantaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.

Toinen aste onkin nykyinen perusaste. Aidosti maksuton toinen aste turvaa jokaisen nuoren yhtäläisen oikeuden vähintään toisen asteen tutkintoon. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus omannäköiseensä tulevaisuuteen, ja tämä uudistus antaa paremmat eväät siihen.

Hallitus on investoinut merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen kaikilla koulutusasteilla, aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Olemme palauttaneet subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja pienentäneet ryhmäkokoja.

Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin elokuusta alkaen. Uudistuksella parannetaan työllisyyttä ja lisätään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Päätöksen myötä noin 20 000 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Elokuussa käynnistyi myös kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta. Sen tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Haluamme myös mahdollistaa entistä useammalle nuorelle korkeakoulutuksen. Tavoitteenamme on nostaa nuorisoikäluokkien korkeakoulututkinnon suorittamistavoite vähintään 50 prosenttiin.

-----

Menestys ja kasvu edellyttävät rohkeutta tehdä investointeja. Niin pirkanmaalaisten yritysten kuin ihmisten näkökulmasta investoinnit infraan luovat paljon mahdollisuuksia. Rakennusvaiheessa ne tarkoittavat suoraan työtä useille ihmisille, ja valmistuttuaan mahdollistavat esimerkiksi yhä sujuvampia tuotteiden kuljetusketjuja. Pirkanmaalaisille yrityksille on elintärkeää, että pidämme huolta niin tie- kuin rataverkosta.

Erilaisiin tieliikenteen hankkeisiin on myönnetty tällä hallituskaudella Pirkanmaalle noin 90 miljoonaa euroa. Tämän hallituksen aikana on saatettu käyntiin esimerkiksi hanke Valtatie 3:n parantamiseksi Hämeenkyrön kohdalla. Tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen mutta myös suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Valtio on investoinut tällä hallituskaudella Pirkanmaan alueen rataverkostoa parantaviin hankkeisiin tähän mennessä yhteensä yli 70 miljoonaa euroa. Esimerkkinä nostan Tampereen ja Jyväskylän välisen rataosan suunnittelun ja parantamisen, jolla vastataan kasvaneeseen tavara- ja henkilöliikenteeseen, ja joiden edelleen arvioidaan kasvavan.

Tie- ja rataverkoston kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Olenkin iloinen, että historian ensimmäinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma saatiin valmiiksi. Nyt lausunnoilla olevassa Väylän investointisuunnitelmassa esitetään myös valtatie 9:n investointia yhteysvälille Tampere–Orivesi kohtaan Alasjärvi–Käpykangas, joka on Suomen vilkkain kaksikaistainen valtatieosuus. Väylän esitys sisältää lisäksi sekä kansallisesti että Pirkanmaan näkökulmasta merkittävinä Suomen pääradan kohteina Tampereen rautatieaseman henkilöratapihan kunnostuksen ja Pasila–Riihimäki välin kapasiteetin lisäyksen kolmannen vaiheen. Se on jatkoa toisen vaiheen toteutukselle, josta päätettiin vuonna 2020 osana MAL-sopimusta.

Päärata on Suomen vilkasliikenteisin ratayhteys, ja Tampereen ja Helsingin välisen rataosuuden kehittäminen on keskeistä paitsi Pirkanmaan niin myös koko Suomen taloudellisten kasvumahdollisuuksien näkökulmasta. Yli puolet koko maan bruttokansantuotteesta syntyy sen varrella. Tässä yhteydessä mainitsen totta kai myös Suomi-rata-hankeyhtiön, joka on osoitus niin alueellisesta kuin kansallisesta investointihalukkuudesta.

-----

Hallitus haluaa, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Sote-uudistus on tämän hallituskauden merkittävimpiä rakenteellisia uudistuksia. 1.7. sote-uudistuksen tultua hyväksytyksi aloitti toimintansa myös Pirkanmaan hyvinvointialue. Vuoden 2023 alussa yli puolen miljoonan Pirkanmaalla asuvan ihmisen sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät tämän hyvinvointialueen vastuulle. Pirkanmaalle syntyykin Suomen suurin hyvinvointialue, josta tulee samalla myös koko Pirkanmaan suurin työnantaja.

Tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä ovat niin yhdenvertainen hoitoon pääsy kuin väestön ikääntymisen myötä lisääntyvä palvelutarve. Hyvinvointialueiden perustaminen on merkittävä rakenteellinen uudistus, jolla vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille suomalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Ei ole huono tavoite, että Pirkanmaalla olisi koko Suomen tervein ja hyvinvoivin väestö.

Olen iloinen siitä, että Pirkanmaalla on ryhdytty jo varhain hyvinvointialueen rakentamiseen, ja täällä on tehty ja tehdään parhaillaan erinomaista valmistelutyötä osaavien muutosjohtajien ja asiantuntijoiden toimesta. Pirkanmaalaisten kykyyn hoitaa asiat kuin asiat mallikelpoisesti voi aina luottaa.

Meillä on myös sellaista osaamista, jota voimme jakaa muillekin. Pirkanmaalla on lähdetty rohkeasti hyödyntämään digitaalisia välineitä toimintatapojen uudistamisessa ja yhtenäistämisessä. Digipalvelut tulevat olemaan tulevaisuudessa olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluita aina neuvoloista ikäihmisten palveluihin.

-----

Lopuksi haluan nostattaa esiin myös pirkanmaalaista ylpeyttä. Me olemme aina olleet kovia innostumaan urheilusta. Siksi onkin erityisen hienoa, että kun Suomi toi Tokion olympialaisista kotiin kaksi mitalia, tuli näistä toinen juuri Pirkanmaalle. Onnittelut Mira Potkonen upeasta saavutuksesta. Urasi nyrkkeilyn parissa on ollut monelle inspiroivaa seurattavaa.

Oikein hyvää Pirkan päivän juhlailtaa teille kaikille!

Kuva videolta: Rami Marjamäki

Kaikki artikkelit