Hyppää sisältöön

Osaamisen kiihdyttäminen av-alalla

Toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 18 108€, kokonaiskustannusarvio 22 635€
Toteutusaika: 1.1.2023-31.8.2023

Pirkanmaalle halutaan suuria kansainvälisiä elokuva- ja muita av-tuotantoja ja niiden vaatiman osaamisen turvaaminen on strategisesti merkittävää. Tuotantojen osaajatarpeisiin vastaamiseksi on saatava selkeämpi kuva siitä, miltä tämän alan tulevaisuus Pirkanmaalla tarpeineen näyttää ja miten näihin tarpeisiin sitten joustavimmin ja näpäkimmin vastataan. Erityisesti on tarpeen tarkastella tuotantojen myötä syntyvää tarvetta erikoistuneelle av-, studio- ja tehostetekniikan osaamiselle ja miten alan toimijat Pirkanmaalla voisivat siihen nopeasti ja hyvin tuloksin vastata. Tarvitaan nopeampia keinoja osaamistason nostamiseen sekä harkintaa siitä, mitä opetetaan tutkinnoissa ja mikä jää työelämässä opittavaksi.

Tavoitteena on selvittää, miten osaamisen kiihdyttäminen toteutetaan TAMKin ja Tredun ja alan muiden organisaatioiden yhteistyönä. Osaamisen kiihdyttämisellä tarkoitetaan alan ammattilaisille ja opiskelijoille tarjottavaa mahdollisuutta hankkia nopeasti erikoistunutta studio-, av- ja tehostetekniikan osaamista oikea-aikaisesti, kun tarvetta erikoisosaajille ilmenee esim. suuren kv-elokuvatuotannon käynnistymisen myötä. Kuitenkin ottaen se huomioon, että yhden asian osaajat eivät helposti työllisty Tampereen kaltaisessa paikassa. Tarkoitus on lähteä liikkeelle siitä, mitä on jo olemassa. TAMKin ja Tredun tarjonnasta löytyy palasia, jotka sopivat osaksi tätä kokonaisuutta. Täydentäviä palasia voidaan saada alan muilta toimijoilta Pirkanmaalla ja tarvittaessa myös muualta Suomesta tai kansainvälisistä verkostoista. Tavoitteena on, että palasista voi joustavasti ja tarvelähtöisesti rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan erilaisia nopeasti toteutettavissa olevia koulutuskokonaisuuksia.

Hankkeessa laaditaan tilannekuva av-alan tulevaisuudesta Pirkanmaalla suurten kansainvälisten elokuvatuotantojen luomine tarpeineen. Tilannekuva nostaa esiin olemassa olevat mahdollisuudet ja tarjoaa kanavan löytää nopeasti ratkaisuja myös uusiin osaamistarpeisiin. Sitä täydentää toimenpidesuunnitelma, jossa kuvataan, miten näihin tarpeisiin tuolisi Pirkanmaalla alan eri toimijoiden yhteistyönä vastata, jotta alueelle syntyisi av-alan erikoisosaajien elinvoimainen osaamiskeskittymä.

Hankkeen tuloksena TAMK ja Tredu yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa pystyvät kehittämään toimintaansa sellaiseksi, että nopea osaamisen kiihdyttäminen suurten kansainvälisten av-tuotantojen tarpeisiin onnistuu ja asiassa edetään suunnitelmallisesti. Erikoisosaajien saatavuuden parantumisen myötä tuotantoihin osallistuvien pirkanmaalaisten av-alan yritysten kilpailukyky kasvaa ja alueen kiinnostavuus tuotantojen toteutuspaikkana lisääntyy.