Hyppää sisältöön

Olemme edelläkävijöitä, emmekö olekin?

| Blogi, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Tutustu maakuntaohjelman luonnokseen ja anna palautetta kyselyyn vastaamalla. Palauteaikaa on 7.11.2021 saakka.

Pirkanmaan seuraavien vuosien kehittämistyön painotukset ovat valmistumassa, ja uusi maakuntaohjelma on vahvasti hahmollaan. Syyskuun lopulla järjestettiin kaksi verkkotyöpajaa, joiden tarkoitus oli varmistaa ohjelmaluonnokseen kirjattujen valintojen kantavuus ja toisaalta kertoa valinnoista valikoidulle joukolle maakunnan toimijoita.

Maakunnan tavoitteiden halutaan olevan kunnianhimoisia, koska nykyhetken ja tulevaisuuden haasteet ovat ennennäkemättömän suuria, mutta myös mahdollisuudet ja hyödyt Pirkanmaalle näyttävät tavoittelemisen arvoisilta. Työpajat antoivat uskonvahvistusta viime vuoden loppupuolella alkaneen ohjelmavalmistelun oikeasta suunnasta: ”Pirkanmaan kello käy oikeaa aikaa!”, kuten eräs pajoissa kuultu kommentti kuului. Maakunnan yhteisiä kehittämistehtäviä eli missioita muokattiin kuitenkin vielä paremmalta maistuviksi ja ne kuuluvat nyt seuraavasti:

Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa

Yliopistomaakunnassa elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Yhdessä tekeminen, ekosysteemit ja kansainvälisyys ovat jaetun arvonluontimme kulmakiviä. Näemme myös sivistyksen itseisarvon. Maakunta katsoo tulevaisuuteen, ja tätä kykyä vahvistetaan määrätietoisesti.

Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti

Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen kaksoissiirtymä vähäpäästöiseen, vihreään digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana. Liiketoiminnallamme on positiivinen kädenjälki, ja vastuullisuus tuo myös uutta työtä ja investointeja alueelle.

Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy

Pirkanmaalla välitetään ihmisten hyvinvoinnista, ja edistetään ihmisten turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata, ja kuntien erilaisuus, paikalliset resurssit ja omaehtoinen kulttuuri antavat vahvan perustan tälle. Palvelut ovat kaikille yhtäläisesti saavutettavia, ja arvostamme myös järjestöjen ja muun vapaan kansalaistoiminnan työtä.

Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi

Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen edellytykset eri puolilla Pirkanmaata ja kontaktit alueen ulkopuolelle. Hyvät yhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin Pirkanmaan”. Pirkanmaa hakee kestävää kasvua tarjoamalla monimuotoisia ja terveellisiä ympäristöjä asumiselle ja yrittämiselle.

Pirkanmaa suuntautuu kansainvälisyyteen

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata. Pirkanmaa tarjoaa myös autenttisia, laadukkaasti tuotteistettuja matkailuelämyksiä kaikille alueelle saapujille.

Tarkoitus on, että kukin pirkanmaalainen taho voi valita näistä missioista itselleen läheisimmät ja toimia niiden toteutumiseksi omien voimiensa ja kykyjensä mukaan. Missiot antavat siis meille yhteisen kompassisuunnan tavoittelemaamme tulevaisuuteen. Ohjelmaluonnoksessa missioita konkretisoidaan vielä tarkemmin.

Maakuntaohjelman luonnokseen sisältyvät myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiset valinnat, joiden avulla suunnataan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Pirkanmaan kärkiä silloin ovat:

  • Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros
  • Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat
  • Hyvinvoinnin teknologiat ja palvelumuotoilu
  • Kulttuuri ja (digitaalinen) elämystalous

Tämän työpajoissa tehdyn tarkistuskierroksen jälkeen on aika tuoda ohjelmaluonnos laajempaan julkisuuteen. Se tapahtuu nyt. Tutustu siis maakuntaohjelman luonnokseen alla avautuvasta linkistä ja anna palautetta siitä oheiseen kyselyyn vastaamalla. Palauteaikaa on 7.11.2021 saakka. Maakuntaohjelman hyväksymiskäsittely tapahtuu Pirkanmaan maakuntavaltuustossa 29.11.2021.

Maakuntaohjelmavalmisteluun liittyviin kysymyksiin vastaa suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, p. 050 5347760, marko.makinen@pirkanmaa.fi.

Maakuntaohjelman luonnos löytyy tämän linkin takaa.

Maakuntaohjelman ympäristöselostus löytyy tämän linkin takaa.


Webropol-palautekyselyyn tästä linkistä.

Lisätiedot:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Kaikki artikkelit