Hyppää sisältöön

Nyt jos koskaan tehdään muutos yhdessä

| Blogi, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Tulevaisuus edellyttää parhaillaan tehtävän laadukkaan yhteistyön entisestään lisäämistä, kaikkien toimijoiden ja hallintotasojen rohkeutta tehdä muutosta yhdessä ja laajaa avarakatseisuutta.

Maailmalla tapahtuu parhaillaan erittäin paljon asioita, joilla on suuri vaikutus Pirkanmaahan. Eurooppalainen turvallisuuskeskustelu on tasolla, millä se ei ole aikaisemmin ollut. Maanosan sotilaallisten uhkien lisäksi Euroopassa pohditaan teknologista, sosiaalista, terveydellistä ja digitaalista turvallisuutta. Nämä aiheet koskettavat Pirkanmaan kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja ihmisiä. Juuri alkanut EU:n seitsenvuotiskausi luo hyviä lähtökohtia tekemiselle.

Maakunta on jo nyt mukana kaikessa eurooppalaisessa turvallisuuskeskustelussa. Juuri vaaleilla valittu hyvinvointialueen valtuusto törmää omalta osaltaan tähän keskusteluun laaja-alaisemmin kuin kunnallishallinto koskaan aiemmin. Sen vastuulla on hyvin laajalti nähtynä sosiaalinen ja terveysturvallisuus ja sen kanssa tiiviissä yhteydessä kulkeva pelastustoimen laaja vastuu sekä toiminnasta katastrofeissa ja onnettomuuksissa, että varautumisessa.

Pirkanmaalla on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja turvallisuuteen suoraan tai välillisesti liittyviä yrityksiä, oppilaitoksia ja yhteisöjä. Oltuani mukana 10 vuoden ajan Pirkanmaan turvallisuusklusterissa, olen saanut nähdä alan kehitystä ja yhteistyötä.

Arjessa kohtaamme jatkuvasti enenevässä määrin Eurooppa-mittakaavaista puhetta ympäristö-, terveys- ja digi- Unionista ja koulutuksen ja ammattipätevyyksien yhteensopivuuksista. Käsitykseni mukaan Pirkanmaalla on kansallisesti parhaat mahdollisuudet olla edelläkulkija kaikilla näillä lohkoilla.

Tämä edellyttää kuitenkin parhaillaan tehtävän laadukkaan yhteistyön entisestään lisäämistä, kaikkien toimijoiden ja hallintotasojen rohkeutta tehdä muutosta yhdessä ja laajaa avarakatseisuutta.

Pirkanmaan liiton intressissä on etsiä maakunnan toimijoiden kanssa ratkaisuja polulla kestävämpään, menestyvämpään ja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Nämä kaikki ovat asioita, joita ei voi tehdä yksin. Tämän vuoksi olemme laajentaneet merkittävästi Pirkanmaan liiton uutiskirjeenkin jakelua maakunnan kuntien luottamushenkilöille ja juuri valitun hyvinvointialueen valtuutetuille ja jatkossa valittavaksi tuleville päättäjille ja viranhaltijoille.

Pirkanmaan liitto tulee tekemään työtä sen eteen, että maakunnalla, niin hyvinvointialueella, kunnilla kuin muillakin organisaatiolla, on käytettävissään yhteisesti hyväksi katsottu tulevaisuuskuva ja muutoksen tarvitsemia työkaluja.

Pirkanmaa on hyvin tulevaisuusvalmis. Sillä on osaamista sekä katsoa vielä näkymättömissä olevien nurkkien taakse että olla kansallinen edelläkulkija.

Kaikki artikkelit