Hyppää sisältöön

Nokia nappasi voiton Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailussa

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto palkitsivat Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun menestyjät Parkanossa Pirkanmaan Elinvoima-seminaarissa 29.3.

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailu järjestettiin nyt kuudetta kertaa.

– Vuosien varrella olemme huomanneet, että kilpailussa menestyvät sellaiset kunnat, jotka tekevät yhteistyötä eri kokoisten yritysten, myös yksinyrittäjien, kanssa. Niin tänäkin vuonna. Kilpailussa painotetaan kunnan aktiivisuutta tarkastella elinvoimaa ja käytettävissä olevia keinoja sen lisäämiseksi mahdollisimman laajasti ja kyvykkyyttä rakentaa verkostoja yritysten tueksi. Julkiset hankinnat korostuvat arvioinnissa vuodesta toiseen, sillä niiden elinkeinopoliittinen merkitys on suuri. Tänä vuonna halusimme selvittää lisäksi kuntien ja yritysten yhteisiä ponnisteluja ympäristövastuun osa-alueella, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo.

Voitto tänä vuonna Nokialle

Nokialla elinvoima-asioiden kehittämiseen on ryhdytty aivan uudenlaisella draivilla ja ennakkoluulottomin kokeiluin, minkä seurauksena kaupunki on vuosi vuodelta petrannut sijoitustaan kilpailussa. Tänä vuonna tuloksena oli voitto ja Pirkanmaan Yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2022 -titteli.

Nokian joukkue iloitsee voitosta. Kuva: Hanna Tuuri

– Nokian kaupunki pyrkii huomioimaan yritysvaikutukset kaikessa toiminnassaan, mitä tukee poikkeuksellisen tiivis vuoropuhelu ja aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten ja yrittäjäyhdistyksen kanssa, viestintä, markkinointi ja osallistaminen. Vuoden 2021 aikana kampanjointia paikallisten yritysten eteen on tehty entistäkin näyttävämmin ja toteutettu monenlaisia uusia avauksia myös pienet koronasta kärsineet yritykset ja toimialat huomioiden. Kaupunki satsaa näkyvästi myös bio- ja kiertotalouden innovaatioihin sekä esimerkiksi kestävään liikkumiseen, Virtanen summaa.

Muut palkintosijat Lempäälään ja Kangasalalle 

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun kestomenestyjä Lempäälä sijoittui viime vuoden tapaan toiseksi.

– Lempäälän vahvuuksiin kuuluvat erityisesti eri toimijoiden verkostoitumisen sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Kunta tarjoaa tiloja ja mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen sekä helposti löydettävät palvelut. Kunta kampanjoi aktiivisesti vastuullisen lähiostamisen puolesta, edistää yritysten ympäristövastuullisuutta ja hyödyntää palveluseteleitä. Kunnan vahvuuksiin kuuluu myös tiivis vuoropuhelu yritysten kanssa esimerkiksi kaavoituksessa ja yritysalueiden kehittämisessä, Virtanen kiittelee. 

Kangasala sijoittui Pirkanmaan kuntien elinvoimavertailussa kolmannelle sijalle.

– Kangasallakin kampanjoitiin pienyrittäjien ja vastuullisen lähiostamisen puolesta monin tavoin sekä satsattiin matkailuun ja ympäristövastuullisuuteen, keskustan elinvoiman ja esimerkiksi hevostalouden kehittämiseen. Kaupungissa on myös tehty aktiivisesti yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen saralla, Virtanen mainitsee. 

Kihniö paransi eniten elinvoima-asemaansa 

Pirkanmaan Yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailussa palkitaan kolmen parhaan lisäksi myös kuluneen vuoden aikana eniten elinvoima-asemaansa parantanut kunta. Tänä vuonna titteli matkasi Kihniöön.

– Kokoaan suurempi kunta, Kihniö, katsoo tulevaisuuteen ja on satsannut muun muassa matkailun kehittämiseen, osaavan työvoiman löytämiseen ja valokuituyhteyksien rakentamiseen sekä edesauttanut tuulivoimapuistojen rakentumista kuntaan. Kunta on osallistanut yrittäjät heti alusta alkaen mukaan teollisuusalueen kaavoitusprosessiin ja pohtii esimerkillisesti päätösten yritysvaikutuksia, Virtanen sanoo.

Valkeakoskelle kunniamaininta yritysten ympäristövastuullisuuden edistämisestä

Pirkanmaan Yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailussa perusteemat pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta joka vuosi nostetaan esiin myös erityisen ajankohtaisia aiheita. Tänä vuonna kilpailussa kartoitettiin kuntien tekoja yritysten ympäristövastuullisuuden edistämiseksi.   

– Päätimme huomioida Valkeakosken kaupungin erityisellä kunniamaininnan toimistaan yritysten ympäristövastuullisuuden parantamiseksi. Valkeakoski osallistuu aktiivisesti myös seudullisiin hankkeisiin, mikä hyödyttää koko maakuntaa. Tutkimukset osoittavat, että ympäristövastuullisuus jää pienissä ja keskisuurissa yrityksissä muiden toimien varjoon, ja teeman esille nostamisella haluamme muistuttaa, että ilmastoasiat kuuluvat kaikille. Myös pienten yritysten teoilla on suuri merkitys, Virtanen sanoo.

Kilpailu toimii työkaluna kuntien kehittämistyössä 

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailussa kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja paikalliset yrittäjäyhdistykset osallistuvat yhteiseen arviointikeskusteluun. Keskustelu käydään kilpailulomakkeen teemoista ja vastaukset perustuvat itsearviointiin. Tänä vuonna yhtä lukuun ottamatta kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuivat kilpailuun. 

– Vuosittaisella kilpailulla haluamme saada pirkanmaalaiset kunnat tarkastelemaan omaa toimintaansa nimenomaan yrittäjyysmyönteisyyden ja elinvoiman kautta sekä tarjota työkaluja ja inspiraatiota näiden kehittämiseen. Monipuolinen yritysrakenne ja menestyvät paikalliset yritykset luovat Pirkanmaan kuntiin ja koko Suomeen vakautta, minkä merkitys korostuu erityisesti poikkeuksellisina aikoina, Virtanen sanoo. 

Lisätiedot:

Maria Virtanen, elinkeinoasioiden päällikkö, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 338 8696

--

Taustatietoa Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailusta

Vuosittain järjestettävässä kilpailussa arvioidaan kunnan yrittäjyysmyönteisyyttä sekä elinvoimatekijöitä. Kilpailuun osallistutaan itsearviointilomakkeella, joka täytetään kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja paikallisten yrittäjäyhdistysten yhteisessä arviointikeskustelussa. Kilpailutuloksista julkistetaan kolmen kärki sekä edellisen vuoden aikana elinvoima-asemaansa eniten parantanut kunta. 

Kilpailu järjestettiin nyt kuudetta kertaa. Kilpailun ovat aikaisemmin voittaneet Lempäälän kunta (2017), Ylöjärven kaupunki (2018), Sastamalan kaupunki (2019), Pirkkalan kunta (2020) ja Parkanon kaupunki (2021). Voittajalla on oikeus käyttää vuoden ajan Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -nimikettä.

Kilpailun toteuttavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto. 

Kaikki artikkelit