Hyppää sisältöön

Miten Pirkanmaa saisi paremmin monialaisia osaajia ja resursseja koulutukseen?

| Edunvalvonta, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Koulutuksen resurssien turvaaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen ovat kaksi edunvalvonnan kärkeä.

Koulutuksen resurssit, monialaisen osaamisen varmistaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen nousivat esiin Pirkanmaan koulutusryhmän ja kansanedustajien tapaamisessa Tampereella. Koulutusryhmän ja kansanedustajien yhteinen keskusteluhetki järjestettiin kesäkuun alkupuolella Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Santalahden toimipisteessä.

Tilaisuudessa viestinsä kansanedustajille esittivät sekä maakunnan ammatilliset kouluttajat, Tampereen ammattikorkeakoulun että Tampereen yliopiston edustajat. Myös osaamisen ennakointiin ja edunvalvontaan kootun Pirkanmaan koulutusryhmän sekä edunvalvontaryhmän ajankohtaisia viestejä nostettiin esiin hallitusohjelmaa silmälläpitäen.

Suomen toiseksi suurimman ammatillisen kouluttajan, Tredun, johtaja Kirsi Viskari kertoi ammatillisen koulutuksen roolista ja haasteista.

- Pirkanmaa kasvaa vauhdilla, siksi toisen asteen koulutuksen on pysyttävä kehityksessä mukana. Valmistavan teollisuuden työpaikkojen kiinnostavuutta tulee lisätä ja sote-alalle tarvitaan enemmän hakijoita, Viskari totesi.

Pitkäjänteisyyttä rahoitukseen

Tampereen yliopiston koulutusvararehtori Marja Sutela kiteytti toiveen hallitusohjelmaan: lisätään yliopistojen ohjauksen ja perusrahoituksen pitkäjänteisyyttä. Tähän samaan toiveeseen yhtyivät heti myös muut koulutuksen järjestäjät.

Työelämäkorkeakoulun toiveista tulevaisuuden edunvalvonnalle kertoi Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Kujala.

- Perusrahoitusta on vahvistettava ja sote-harjoittelumaksut poistettava. TKI-rahoitus tulisi ohjata työelämän kehittämiseen, Kujala muistutti.

- Pirkanmaan etujen vaalimisessa olemme olleet vähän kuplassa, että kaikki on hyvin. Kilpailu kuitenkin kiristyy ja tehtävämme on valvoa itsekkäästi Pirkanmaan etua. Pitää keskittää resursseja sinne, missä nuoria on.

- Koulutuksen resurssien turvaaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen ovat kaksi edunvalvonnan kärkeä, kiteytti puolestaan Pirkanmaan koulutusryhmän puheenjohtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista. Hän esitteli Pirkanmaan edunvalvontaryhmän ja koulutusryhmän valmistelemia kärkiä tulevaan hallitusohjelmaan.

- Työperäinen maahanmuutto ei ratkea ilman kuntia ja valtion rahoitusta. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös muun perheen työhön ja koulutukseen liittyvät tarpeet.

Tilaisuuden lopuksi Nuori Yrittäjyys ry:n aluepäällikkö Harri Paltila kertoi, että yrittäjyyskasvatuksella pyritään tarjoamaan erilaisia taitoja: miten yrittäjyyttä pitäisi opettaa tai opiskella. Pikkuyrittäjät on maksuton yrittäjyyskasvatusohjelma 4.- 6. -luokkalaisille. Ohjelmassa lapset tutustuvat yrittäjyyteen, kehittävät taitojaan ja perustavat pienryhmissä oman pikkuyrityksensä.

Pirkanmaan koulutusryhmä:

Pirkanmaan koulutusryhmä on toiminut 8 vuotta. Sen on asettanut Pirkanmaan liitto. Koulutusryhmän puheenjohtaja toimii johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista. Pirkanmaan koulutusryhmään kuuluvat Tampereen kauppakamari, Teknologiateollisuus, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen seudun ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Ahlman, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan TE-toimisto, Keskusjärjestöt AKAVA, SAK ja STTK, Pirkanmaan liitto sekä Akaan, Tampereen ja Sastamalan kaupungit.

--

Pirkanmaan edunvalvontaryhmän ja koulutusryhmän valmistelemia kärkiä tulevaan hallitusohjelmaan

Monialaiset osaajat

Koulutuksen resurssien turvaaminen

 • Varmistetaan työvoiman saatavuus koulutuksen rahoituksen vahvistamisella.
 • Laadukas koulutus on Suomen menestyksen takuu. Kasvukeskusten haasteena on vastata koulutuspaikkojen kasvavaan kysyntään.
 • Selvitetään valtion mahdollisuus 2. asteen koulutuksen suurempaan valtionosuuteen. Varmistetaan lisäopiskelupaikkojen rahoitus ja riittävyys kasvavilla alueilla.
 • Toisen asteen koulutuksen rahoitus uudistetaan todelliseen tarpeeseen jälkijättöisen rahoitusmallin sijaan.
 • Varmistetaan Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen elinvoima ja opetuksen laatu tulevaisuuden pienenevien ikäluokkien olosuhteissa. Erityisesti varmistetaan rahoitus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän merkittävälle lisäämiselle.
 • Kehitetään toimiva jatkuvan oppimisen rahoitusmalli eri koulutusasteille.
 • Lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa tehokkaammin kohdistamaan aloituspaikat alueille, joissa on pulaa osaajista.

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen

 • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden oleskelulupaprosessia nopeutetaan, jotta opiskelijat jäisivät Suomeen töihin entistä enemmän. Riittävän ajoissa, ennen koulutuksen alkua Suomessa.
 • Koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa on vauhditettava merkittävästi, jotta kestävyysvajeen syveneminen saadaan pysäytettyä. Prosessien sujuvuus ja uusien mallien rohkea pilotointi on mahdollistettava ja rahoitusta vahvistettava.
 • Pilotoidaan valtiorahoitteisesti kuntien kanssa työperäisen maahanmuuton käytäntöjä.
 • Sujuvoitetaan koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja poistetaan työperäisen maahanmuuton esteitä.
 • Mahdollistetaan suomalaisen yo-tutkinnon suorittaminen englanniksi. Laajennetaan englanninkielellä tarjottavia ammatillisia tutkintoja kasvukeskuksissa.

Koulutusryhmän ja kansanedustajien yhteinen keskusteluhetki järjestettiin kesäkuun alkupuolella Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Santalahden toimipisteessä.
(Kuva: Kirsti Palokangas-Kivilinna)

Kaikki artikkelit