Hyppää sisältöön

Mitä jos kokeilisit EU-rahoitusta? Kuntakiertue saapuu Tampereelle!

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Rahoitushaut, Tapahtumat

Oikeusministeriö, sisäministeriö, Opetushallitus ja Suomen Akatemia jalkautuvat Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin 24. toukokuuta 2024 kertomaan EU-rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa kuulet perustietoa rahoitusohjelmista, toteutuneista hankkeista sekä vinkkejä hakuprosessiin. Ilmoittautuminen on auki vielä 16.5.

Kulttuuri ja yhteiskunta, tasa-arvo ja perusoikeudet, liikunta ja nuoriso, kansalaisuus ja kotouttaminen, sisäinen turvallisuus ja viranomaisyhteistyö… Olitpa kansalaisjärjestö tai luovan alan toimija, kunta- tai aluetoimija, viranomainen, korkeakoulun tai muun voittoa tavoittelemattoman tai voittoa tavoittelevan organisaation edustaja, EU-rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti!

Oikeusministeriö, sisäministeriö, opetushallitus ja Suomen Akatemia jalkautuvat Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin 24. toukokuuta 2024 kertomaan EU-rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa kuulet perustietoa rahoitusohjelmista, toteutuneista hankkeista sekä vinkkejä hakuprosessiin.

Seminaariosuuden jälkeen asiantuntijamme ovat tavattavissa minimessuilla, joilla voit saada opastusta EU-rahoituksen hyödyntämiseen, hakuprosesseihin tai ylipäänsä lisätietoa EU-rahoituksesta. Voit myös tuoda mukanasi organisaatiosi hankeidean, ja voimme yhdessä pohtia sille sopivimmat rahoitusmahdollisuudet.

Tilaisuuden ohjelma

Pirkanmaan tilaisuus (ohjelma tarkentuu)

12.00 Tervetulosanat – Pirkanmaan liitto
12.10 CERV-ohjelma / Oikeusministeriö
12.35 Erasmus+, Euroopan solidaarisuusjoukot, Luova Eurooppa / Opetushallitus
13.05 Tauko
13.20 Horisontti Eurooppa, 2. klusteri / Suomen Akatemia
13.35 AMIF ja ISF / Sisäministeriö
14.00 Minimessut
15.00 Tilaisuus loppuu

Oikeusministeriö: Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot –ohjelma (CERV) edistää ja suojelee EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia. Rahoitusohjelmalla pyritään tukemaan erityisesti paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä EU-jäsenmaissa. Rahoitusta voivat hakea lisäksi hausta riippuen myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. 

Sisäministeriö: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) myönnetään avustusta maahanmuuttoprosessien tai kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden hallinnollisen työn vahvistamiseen. Tukea voidaan myöntää mm. kolmansien maiden kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistäviin sekä syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin.

Sisäministeriö: Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) myönnetään avustusta hankkeisiin, joissa edistetään tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä, vakavan rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa, turvallisuutta uhkaavien tilanteiden ja kriisien hallintaa sekä mm. rikosten uhrien tukea. Avustusta voivat hakea viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt ja koulutusorganisaatiot.

Opetushallitus: Erasmus+, Euroopan solidaarisuusjoukot, Luova Eurooppa –rahoitusohjelmat tarjoavat laajasti mahdollisuuksia kunnille, oppilaitoksille, järjestöille, ruohonjuuritason toimijoille sekä organisaatioille, jotka toimivat koulutuksen, nuorisoalan, urheilun, kulttuurin ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden parissa.

Suomen Akatemia: Horisontti-ohjelman Yhteiskunta, ihmiset ja kulttuuri –klusteri on tutkimus- ja innovaatiorahoitusta seuraavista aiheista tehtävään tutkimukseen: demokratia ja hallintotapa, eurooppalainen kulttuuriperintö sekä kulttuuriala ja luovat alat, sosiaaliset ja taloudelliset muutokset.

Ilmoittautuminen tämän linkin takaa.

Lisätietoa kuntakiertueesta: cerv.om@gov.fi

Kaikki artikkelit