Hyppää sisältöön

Millaisia investointeja ja mahdollisuuksia vihreä sähköistäminen tarkoittaa? – Tieto on tarpeen tutkijoille ja toteuttajille

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset

Vihreä sähköistäminen edellyttää tiedonjakoa tutkijoiden, hallinnon, rahoittajien ja teollisuuden välillä. Innokaupunkien vetovastuuhanke kartoittaa kansallisen tilanteen ja kehittämistarpeet alan investointien kasvattamiseksi.

Vihreä sähköistäminen tarkoittaa energiantuottamisen ja kulutuksen siirtämistä uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tämä mahdollistaa siirtymisen Power-to-X (P2X) talouteen, jossa perusajatus on muuntaa sähkö toiseen energian muotoon tai tuotteeksi ja tarvittaessa takaisin sähköksi.

Erilaisia vetyyn liittyviä verkostoja on syntynyt parin viime vuoden aikana runsaasti eri puolille Suomea. LUT-yliopiston ja Oulun yliopiston toteuttamassa hankkeessa kartoitetaan kotimaiset vihreän sähköistämisen verkostot ja jo tehty tutkimus. Samalla selvitetään, miten teollisuus näkee tilanteen ja asemoitumisensa vihreässä sähköistymisessä. Lisäksi on tarpeen tietää sijoittajien kriteerit ja epävarmuutta aiheuttavat asiat sekä se, mikä on tutkimuksen fokus Suomessa ja mitä tutkitaan tulevaisuudessa.

Vihreän sähköistämisen vetovastuuhanke

Toteutusaika: 01.01.2023-31.12.2024
Kokonaiskustannukset: 667 984 €
EAKR- ja valtion tuen määrä: 500 988 €

Vihreän sähköistämisen vetovastuuhanke on yksi kuudesta Pirkanmaan liiton rahoittamasta Innokaupunkien vetovastuuhankkeesta. Pirkanmaan liitto rahoittaa Innokaupunkien vetovastuuhankkeita ja toimii kokonaisuuden koordinaattorina Suomessa. Seuraava haku aukeaa vuonna 2024.

Millaisia investointeja ja mahdollisuuksia vihreä sähköistäminen tarkoittaa? – Tieto on tarpeen tutkijoille ja toteuttajille - Innokaupungit

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit