Hyppää sisältöön

Millainen on Pirkanmaan TKI - investointien tilanne?

| Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Markkinavetoisen käänteen pohjalta Pirkanmaalla on hyvät edellytykset menestyä kiristyvässä innovaatiokilpailussa.

TKI-investoinnit ovat Pirkanmaalla kääntyneet 2010-luvulla tapahtuneen puolittumisen jälkeen selvään kasvuun, Käänne on tapahtunut pääosin markkinavetoisesti yritysten ja kilpaillun julkisen rahoituksen kautta ja siksi hitaammin kuin esimerkiksi Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä alueellisen julkisen rahoituksen rooli on ollut suuri.  

Markkinavetoisen käänteen pohjalta Pirkanmaalla on hyvät edellytykset menestyä kiristyvässä innovaatiokilpailussa. Pirkanmaan mahdollisuuksia tukevat yritysvetoisuuden lisäksi vahva ja monipuolinen osaamispohja, sosiaalinen pääoma ja monen keskinen yhteistyökyky, toimivat yritysten kasvualustat ja startup-yrityksissä tapahtuva monipuolinen kehitystyö. Haasteita tuovat mm. digitaalisten alojen osaajapula, alueiden välinen yhteistyö, TKI-rahoituksen ennakoimattomuus, korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteistyön heikentyneet kannusteet korkeakouluyhteistyöhön.

Katso lisää TKI-investointien tilanteesta ja näkymistä Pirkanmaan aluetietopalvelusta. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvan osana on tarkasteltu TKI-investointien tilannetta.

Pääset sivuille tästä linkistä.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit