Hyppää sisältöön

Millainen on Pirkanmaan kansainvälisyyden tilanne?

| Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Tavoitteena on, että Pirkanmaan yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat kansainvälisesti tunnettuja TKI-toimijoita ja haluttuja yhteistyökumppaneita.

Pirkanmaalla halutaan ottaa vastuu paikallisesti ja kansainvälisesti vihreän siirtymän toteuttamisessa. Alueen toiminnan punaiseksi langaksi on muodostunut ajatus positiivisesta hiilikädenjäljestä, jonka voi jättää yritys, yhdistys, valtio tai yksittäinen ihminen.

Positiivinen kädenjälki tarkoittaa ympäristöhyötyjä, joita eri organisaatiot voivat tuottaa tarjoamalla palveluita tai tuotteita, ja joiden avulla palvelun tai tuotteen käyttäjä voi pienentää hiilijalanjälkeään tulevaisuudessa.

Tästä esimerkkinä Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden toteutusohjelma Kestävä Tampere 2030 käynnisti yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan.

Elinvoimaisen Pirkanmaan yksi kulmakivi on jatkossakin kansainvälinen yhteistyö- ja toiminta monimuotoisine verkostoineen.

Vuosi 2020 digitalisoi vuorovaikutuksen ja kansainvälinen etäyhteistyö jatkui monin osin häiriöittä koronan varjossa. Sen sijaan Tampereen KV-näkyvyys laski ja todennäköisesti nousee pandemiatilanteen muutoksen tahdissa.

Huomionarvoista kuitenkin on, että tunnettuuden kasvattamisessa on huolellisesti suunnatun markkinoinnin lisäksi panostettava muihin näkyvyyttä lisääviin tekijöihin, joita esimerkiksi yliopiston vetovoima, tutkimuksen ajankohtaisuus ja yleinen koronaturvallisuus ovat.

Lue lisää siitä, mikä on Pirkanmaan kansainvälisyyden tilanne.

Tästä linkistä pääset katsomaan Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvaa kokonaisuudessaan.

Kaikki artikkelit