Hyppää sisältöön

Millainen on Pirkanmaan iskukyky?

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Tieto ja ennakointi

Alueiden välinen vertailu nostaa esille lähes kaikissa iskukyvyn mittareissa positiivisia signaaleja ja kertoo osaltaan lisääntyneistä mahdollisuuksista alueella. Tavoitteena on, että Pirkanmaan talousalue on kansainvälisten voittajien joukossa.

Tavoitteena on, että Pirkanmaan talousalue on kansainvälisten voittajien joukossa. Menestys näkyy korkeana taloudellisena tuottavuutena ja globaalina kasvuhakuisuutena sekä kytkeytyvyytenä. Alueen ilmapiiri on rohkeasti kokeilevaa ja yritteliästä. Osaamisen taso on korkealla ja rahoitusta suunnataan strategisin perustein. Iskukykymittariin on koottu näistä elementeistä johdettuja keskeisiä elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestokykyä kuvastavia indikaattoreita. 

Koronasta ei ole ollut lannistamaan Pirkanmaan iskukykyä. Pirkanmaan rooli investointihyödykkeiden viennin keskuksena on säilynyt vakaana. Koronakriisin aiheuttamat vauriot ovat toistaiseksi rajoittuneet pääosin mm. tapahtumateollisuuteen ja matkailuun ja maakunta on vahvasti kiinni toipumiseen liittyvässä kasvussa. Alueiden välinen vertailu nostaa esille lähes kaikissa iskukyvyn mittareissa positiivisia signaaleja ja kertoo osaltaan lisääntyneistä mahdollisuuksista alueella.

Työvoiman saatavuus ja siihen liittyvä kohtaanto-ongelma rajoittaa kuitenkin uuden kasvun mahdollisuuksia. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää kansallisten ja alueellisten toimien lisäksi myös yritysten panostusta uudelleen koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Pandemia-ajan vaikutuksia yrittäjyyteen on tulevaisuudessa seurattava esimerkiksi mahdollisten konkurssien tai yksinyrittäjien määrän muutosten suhteen. Valtakunnallisesti yksinyrittäjien määrän arvioidaan kasvaneen viimeisen 24 vuoden aikana, kun taas samaan aikaan työnantajayritysten kasvu on ollut varovaisempaa. Mielenkiintoisena heikkona signaalina näyttäytyy kevytyrittäjyyden yleistyminen erityisesti poikkeusaikana.

Katso tarkemmin iskukyvyn tilannetta tämän linkin takaa.

Linkki johtaa Pirkanmaan aluetietopalveluun tieto@pirkanmaa-sivulle. Sieltä löytyy Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva kokonaisuudessaan.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit