Hyppää sisältöön

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.9.-21.10.

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Maakuntaohjelmatyö käynnistyy Pirkanmaalla.

Maakuntahallitus käynnistää maakuntaohjelman valmistelun. Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 21.9.-21.10. Tällä tavoin kerätään valmisteluprosessia koskevia mielipiteitä.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on nähtävillä tämän linkin takana.

Pirkanmaa on maa­kunta, jolta odotetaan edelläkävijyyttä. Aluekehityksen suunnittelu- ja ohjelmatyö perustuu maakunnan menestystekijöi­hin. Niiden avulla maakuntamme pärjää alueiden välisessä kilpailussa.

Maakun­taohjelma määrittelee toimenpiteitä, joita tarvitaan Pirkanmaan kehittämisessä. Työ tehdään siten, että kaikki maakunnan keskeiset toimijat voivat sen hyväksyä. Maakuntaohjelma linjaa keskeisesti aluekehitystyötä kuten esimerkiksi, miten maakunnassa jaetaan EU-rahoitusta hankkeille.

Uuden ohjelman on otettava huomioon aiempaa kokonaisvaltaisemmin ilmastonmuutokseen vaikuttaminen. Maakuntaohjelman rinnalla omana prosessina valmistellaan pitkän tähtäimen suunnitelma maakunnan toimenpiteistä koronaviruspandemiasta toipumiseksi. Sen tarkasteluja tullaan soveltuvin osin hyödyntämään myös maakuntaohjelmas­sa.

Maakuntaohjelmatyötä tehdään vuorovaikutteisesti kesäkuulle 2021 saakka. Pirkanmaan liitto kartoittaa verkostomaisesti maakunnan toimijoiden omia strategisia aikeita ja luonnostelee maakunnan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Tällä tavalla Pirkanmaan kehittämisen painopisteet ja kärjet tarkentuvat. Maakuntaohjelma käsitellään maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntavaltuustossa.

Lisätiedot:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Kaikki artikkelit