Hyppää sisältöön

Maakuntakaavaa lähdetään pian päivittämään

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavalla tarkastellaan tiettyjä teemakokonaisuuksia, joiden osalta päivitetään tai täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa.

Nyt kun Pirkanmaan maakuntakaavan hyväksymisestä on kulunut kohta viisi vuotta, on hyvä hetki tarkastella sen ajantasaisuutta. Voimassa oleva maakuntakaava on niin sanottu kokonaiskaava, joka kattaa koko silloisen Pirkanmaan alueen ja käsittelee kaikki maankäytön osa-alueet. Sitä onkin syytä arvioida niin kokonaisuuden kuin yksittäisten teemojen kannalta.

Kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen samoin kuin kansalaispalautteen pohjalta voidaan todeta, että Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on perusperiaatteiltaan yhä ajantasainen. Se vastaa kasvavan maakunnan tarpeisiin pääasiassa hyvin.

Kasvun painopistealueena ovat Tampereen ydinkaupunkiseutu ja Suomen kasvukäytävän vyöhyke, sekä vahvat seutukeskukset, jotka ovat alueensa monipuolisia asiointi- ja palvelukeskittymiä.

Maakuntakaavassa yhdyskuntarakenteen kasvun painopiste on sisäänpäin eli nykyisen rakenteen täydentämisessä. Asutusta ohjataan keskustaajamiin, kyliin, asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeille. Taajama-alueita kehitetään monipuolisina sekoittuneiden toimintojen alueina, missä keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.

Myös päivittämisen tarvetta on kuitenkin tunnistettu. Erityisesti tuulienergian osalta tekninen kehitys on ollut huimaa viime vuosina. Tämä aiheuttaa tarpeen tarkastella tuulivoimalle soveltuvia alueita uudelleen.

Muu energia-alan kehitys on syytä tarkastella samassa yhteydessä. Toisaalta ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen haasteet on alettu tunnistaa entistäkin vahvemmin.

Maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavalla tarkastellaan tiettyjä teemakokonaisuuksia, joiden osalta päivitetään tai täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa.

Siinä ei siis käsitellä kaikkia maankäytön osa-alueita. Käsiteltävä sisältö tarkentuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka asetetaan nähtäville kevään aikana. Edellä mainitut teemat voivat rajautua tai niiden lisäksi voidaan valita myös muita käsiteltäviä kokonaisuuksia. Tähän sisältöön pääsevät kaikki pirkanmaalaiset halutessaan vaikuttamaan. Kannattaa siis seurata Pirkanmaan liiton viestintää!

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit