Hyppää sisältöön

Maakuntajohtajat EU:n alue ja rakennepolitiikan rahoitusmallista: Ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Maakuntajohtajat pitävät tärkeänä, että TEM tekee mahdollisimman pian Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 -ohjelmasta esityksensä ja valtioneuvosto tekee päätöksensä ohjelmakauden rahoituksesta.

Maakuntajohtajat kokoontuivat ministeri Lintilän kutsusta 9.9. keskustelemaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta seuraavalle seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle. Rahoituksella tuetaan muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä innovaatio- ja työllisyystoimia. Keskustelut maakuntajohtajien kesken olivat analyyttisiä ja rakentavia. Seuraavassa johtopäätökset tilaisuudesta:

Ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva.

  • Näkemykset aluekehityksen tilasta ja maakuntien ja valtakunnan osien keskinäisistä kehityseroista poikkeavat toisistaan.
  • Lisäksi on näkemyseroja kriteereistä ja tavoitteista, joiden pohjalta aluekehitysvarat tulisi suunnata eri maakuntiin. Maakuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että kriteereiden tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee ottaa huomioon alueiden erilaisuus.
  • Maakuntajohtajat pitävät tärkeänä, että TEM tekee mahdollisimman pian Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 -ohjelmasta esityksensä ja valtioneuvosto tekee päätöksensä ohjelmakauden rahoituksesta. Lisäksi maakuntajohtajat vetoavat työ- ja elinkeinoministeriöön, että ministeriö käynnistää mahdollisimman pian kansallisen aluekehityksen tilannekuvan valmistelun.
  • Maakuntajohtajat kiittävät ministeri Lintilää kutsusta. Maakuntajohtajat sopivat jatkavansa rakentavaa ja uudistavaa keskustelua tulevaisuuden aluekehittämisestä ja haluavat tehdä siinä tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit