Hyppää sisältöön

Maakuntahallitus: Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma on hyvä pohja liikennejärjestelmän kehittämiseksi

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Toimenpideohjelma syventää ja konkretisoi liikennestrategian teemoja ja kärkitoimenpiteitä sekä vahvistaa Länsi-Suomen yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Länsi-Suomen maakuntien liitot (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) ovat laatineet yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten kanssa sekä laajaa sidosryhmävuoropuhelua hyödyntäen liikennestrategialle tarkennetun toimenpideohjelman.

Maakuntahallitus hyväksyi toimenpideohjelman 4.12. kokouksessaan ja toteaa sen muodostavan hyvän pohjan yhteiselle tahtotilalle ja edunvalvontatyölle liikennejärjestelmän kehittämiseksi.

Länsi-Suomen maakunnat laativat yhteisen liikennestrategian vuonna 2020. Se esittää maakuntien yhteisen näkemyksen suuralueen liikennejärjestelmän tärkeimmistä kysymyksistä. Toimenpideohjelma syventää ja konkretisoi liikennestrategian teemoja ja kärkitoimenpiteitä sekä vahvistaa Länsi-Suomen yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Toimenpideohjelman avulla välitetään alueen tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen, jonka laadinta on käynnistynyt syksyllä 2023.

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman kärkitoimenpiteinä ovat seuraavat:

Parannetaan Länsi-Suomen pääväyliä ja varmistetaan koko Suomen toiminta- ja huoltovarmuus

  • Päärata Helsinki-Tampere-Seinäjoki–Oulu ja valtatie 4 Helsinki-Oulu – Suomen ja pohjoisen Euroopan ydinväylät
  • Valtatie 3 Helsinki-Vaasa ja valtatie 19 Kurikka-Uusikaarlepyy – Suomen ruokaväylät
  • Valtatie 8 Turku-Oulu ja valtatie 2 Helsinki-Pori – lännen satamien ja viennin väylät
  • Valtatie 9 Turku-Kuopio – Länsi-ja Itä-Suomen yhdistävä tärkein poikittaisväylä

Lisätään alemman tieverkon rahoitusta priorisoiden elinkeinoelämälle tärkeät kohteet: teollisuutta ja ruoantuotantoa sijaitsee etäällä pääväylistä.

Rakennetaan julkiset sähkölatauspisteet sekä vedyn ja biokaasun tankkausasemat liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi.

  • Toteutetaan raskaan liikenteen älykkäät palvelualueet HCT-kuljetusten vaatimuksilla

Kehitetään joukkoliikenteen palveluista älykäs kokonaisuus – verkottuneella alueella matkaketjut eivät saa katketa hallinnollisiin rajoihin

Lue Länsi-Suomen maakuntien liittojen yhteinen tiedote:

Länsi-Suomi on väylä maailmalle – päärata ja valtatiet turvaavat koko maan huoltovarmuuden.

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit