Hyppää sisältöön

Maakuntahallitus asetti maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen työjärjestyksen

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

MYR toimii maakunnassa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kumppanuuselimenä.

Maakuntahallitus asetti maakuntavaltuuston toimikaudeksi Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Lisäksi maakuntahallitus vahvisti sen työjärjestyksen.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien sekä sopimusten valmistelua ja toimeenpanoa. Se toimii maakunnassa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kumppanuuselimenä.

MYR:n käsittelyyn ohjattavien hankkeiden tukiosuuden rajaa nostetaan miljoonaan euroon. Myös tämän muutoksen tavoite on syventää tarkastelua ja vahvistaa yhteistyöryhmän roolia keskeisenä strategisena linjaajana.

Työjärjestyksessä määritellään maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät ja toimikausi, jäsenmäärät, päätöksenteko ja hallintomenettely. Työjärjestykseen sisältyvät lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön työskentelyä koskevat keskeiset lainsäädäntöä täydentävät säännökset. Samalla työjärjestyksessä voidaan ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, kuten sähköisten kokousten yleistyminen.

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, jäsenet ja asiantuntijat henkilökohtaisine varajäsenineen kokouksessaan 20.12.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit