Hyppää sisältöön

Maakuntahallitus antoi vastineen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Pirkanmaan liitto kiittää runsaasta palautteesta. Käsittelyssä olevat elonkirjon ja energian teemat koetaan palautteessa yleisesti ajankohtaisiksi ja tärkeiksi, vaikka yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tunnistetaan monia huomioon otettavia näkökulmia.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ”Elonkirjo ja energia” kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä touko-kesäkuussa. Palautetta saatiin runsaasti. Lausuntoja annettiin 45, mielipiteen antoi 35 yhteisöä tai yritystä sekä lähes 100 yksityishenkilöä. Osa yhteisöpalautteista on niin sanottuja adresseja, joissa on lukuisia allekirjoittajia. Kaikki Pirkanmaan kunnat ovat joko jättäneet lausunnon tai ilmoittaneet, että eivät lausu asiasta.

Pirkanmaan liitto kiittää runsaasta palautteesta. Käsittelyssä olevat elonkirjon ja energian teemat koetaan palautteessa yleisesti ajankohtaisiksi ja tärkeiksi, vaikka yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tunnistetaan monia huomioon otettavia näkökulmia.

Tämän kuulemisvaiheen tarkoituksena on kehittää vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheessa sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä sisältöä. Palautteessa on tuotu esiin erilaisia suunnittelun sisältöihin liittyviä huomioita, muutostarpeita sekä lisäselvitystarpeita.

Kaikki palaute on luettu yksityiskohtaisesti läpi ja luokiteltu eri teemojen mukaan. Vaikka vastine annetaan yleispiirteisenä koontina eri teemakokonaisuuksista, on eritelty palaute tiedossa kaavaehdotusta valmisteltaessa. Mahdolliset kaavaehdotukseen tehtävät muutokset tullaan erittelemään kaavaselostuksessa. Muutosesityksistä neuvotellaan vielä kuntien ja keskeisten viranomaisten kanssa.

ELONKIRJO JA ENERGIA
Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnos (voit ladata raportin alla olevasta linkistä)
Vastine ja yhteenveto saadusta palautteesta

Lisätiedot:

  • Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

    Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan tulevaisuuden valmistelua. Johdan maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla. Tavoitteenani on kestävästi menestyvä kansainvälinen Pirkanmaa. Vastaan tuloksistamme maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle.

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit