Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja ilmastojaosto jatkaa maakunnan ilmastotoimien tukena

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Ympäristö ja ilmasto

Jaosto voi lisäksi tunnistaa ja ottaa käsittelyynsä harkintansa mukaan myös muita maakunnallisesti merkittäviä ympäristöä ja ilmastoa koskevia asioita.

Maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan ympäristö- ja ilmastojaoston jäsenet. Kullakin maakuntahallituksessa edustetulla puolueella on siinä yksi jäsen, ja jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Ympäristö- ja ilmastojaoston tehtävä on valmistella liiton toimivaltaan ja jaoston alaan kuuluvia asioita ja esittää niistä näkemyksensä maakuntahallituksen päätöksenteon pohjaksi. Maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaosto tukee Pirkanmaan liiton strategista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja maakunnan ilmastotoimien suuntaamiseksi.

Ympäristö- ja ilmastojaoston kokoonpano

Roope Lehto pj.,
varalla Taru Tolvanen

Arto Satonen vpj.
varalla Saana Vahvelainen

Lassi Kaleva
varalla Pirjo Ala-Kaarre

Marjo Mäkinen-Aakula
varalla Juha-Matti Markkola

Minna Hölttä
varalla Perttu Jussila

Virva-Mari Rask
varalla Jouni Sirén

Pirkanmaan liiton edustajina jatkavat aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas ja suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, ELY-keskuksen edustajina johtaja Mari Rajala ja johtava asiantuntija Soili Ingelin sekä nuorisoedustajina Aada Aho ja Laurana Huhtakangas, viimemainitut toimikautensa loppuun.

Jaoston esittelijänä jatkaa suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen ja sihteerinä projektipäällikkö Eero Purontaus, molemmat Pirkanmaan liitosta.

Asialistat jaoston kokouksiin valmistellaan Pirkanmaan liiton toimistossa, jossa sisällöllisesti niistä vastaa suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen ja teknisesti hallintojohtaja Petri Pikkuaho.

Jaosto myös edistää ja saattaa liikkeelle liiton ilmastotekoja sekä tunnistaa ja tuo keskusteluun asiaan liittyviä hyviä käytäntöjä. Jaosto voi lisäksi tunnistaa ja ottaa käsittelyynsä harkintansa mukaan myös muita maakunnallisesti merkittäviä ympäristöä ja ilmastoa koskevia asioita.

Kokoonpanoa tarkastetaan uudestaan vuonna 2023.

Lisätiedot:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Kaikki artikkelit