Hyppää sisältöön

Maakunnan korona-ryhmä pohti, miten tulevaisuutta rakennetaan

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Keskeinen haaste jatkossa on, miten rakennetaan kestävästi elinvoimaista Pirkanmaata.

Maakunnassa on kokoontunut huhti-elokuussa korona-ryhmä pohtimaan, mitä Pirkanmaa on epidemian jälkeen. Keskeinen haaste jatkossa on, miten rakennetaan kestävästi elinvoimaista Pirkanmaata. Ryhmä aloitti toimintansa korkeakoulujen kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Pirkanmaan liitto fasilitoi ryhmää.

Mukana on ollut edustajia seuraavilta tahoilta: Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Ocio Oy, Dimecc Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus. Ryhmässä on tarkasteltu lyhyen tähtäimen toimenpiteiden ohella erityisesti tulevaisuuden menestysedellytysten rakentamista alueella.

Suunnitelman perusperiaatteita ovat olleet missiopohjaisuus, ilmiölähtöisyys ja yritys-teknologialähtöisyys unohtamatta sosiaalisten innovaatioiden ja kulttuurin merkitystä. Lopputuloksena on tuotettu konkreettinen esitys, jossa esitetään missiot ja noin 10 selkeää kohtaa toimenpiteiksi.

Pirkanmaan missioita ovat:

  • Teemme Pirkanmaalla kestävän ja vähähiilisen muutoksen. Muutosta kuvaa ja sitä mittaa ”Pirkanmaalla on helppo hengittää”.
  • Vahvistamme yhteisöllistä ja sosiaalista turvallisuutta. Muutosta kuvaa ja sitä mittaa ”Pirkanmaalla on matalat kynnykset”.
  • Rakennamme kansainvälisesti kilpailukykyisen yritysympäristön. Muutosta kuvaa ja sitä mittaa ”Vauras ja vastuullinen maakunta”.

Työ on ensimmäisen kerran esitetty vaikuttajafoorumissa 31.8.2020. Työn mahdollisesta jatkosta toivotaan maakunnan sidosryhmien yhteistä päätöstä.

Lisätiedot:

Tampereen yliopisto:
Dekaani Juho Saari, p. 040 828 1027

Pirkanmaan liitto:

Kaikki artikkelit