Hyppää sisältöön

Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö täsmentyy toimeenpano-ohjelmalla

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 18.3. edustamaan maakunnan tahto- ja tavoitetilaa.

Pirkanmaan liikennejärjestelmätyön keskeisimmät teemat ja tavoitteet vuosille 2024–2027 on määritetty uudessa toimeenpano-ohjelmassa. Asiakirjan ovat laatineet Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajat. Lisäksi prosessiin osallistui useita alueellisia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 18.3. edustamaan maakunnan tahto- ja tavoitetilaa.

Toimeenpano-ohjelma koostuu kolmesta osasta: liikennejärjestelmätyön kärkiteemat ja painopistealueet, raideyhteyksien kehittäminen ja tieyhteyksien kehittäminen. Ensimmäisen osion toimeenpanon vetovastuu on pitkälti maakuntaliitolla ja ELY-keskuksella. Toinen ja kolmas osio sen sijaan vaativat toteutuakseen sujuvaa yhteistyötä, resurssien tehokasta suuntaamista ja aktiivista edunvalvontatyötä.

Kirjaukset painottuvat vuosille 2024 ja 2025, mutta erityisesti tie- ja rataverkon kehittämistavoitteita on määritetty vuoteen 2027 asti. Osa hankkeista tähtää tällä aikataululla toteutukseen, mutta monet nyt suunnittelu- ja edunvalvontatyöllä edistettävät hankkeet realisoituvat tie- ja rataverkolla lopullisesti vasta 2030-luvulla.

Valtaosa tie- ja ratayhteyksiin liittyvistä kehittämistoimista on enemmän tai vähemmän kytköksissä valtakunnallisiin rahoituspäätöksiin. Väyläverkon kehittämisen rahoituskehys onkin niukka suhteessa tarpeisiin, joita on paljon koko maassa. Toimeenpano-ohjelmassa on huomioitu tämä epäsuhta ja kirjauksilla pyritäänkin realistiseen toteutettavuuteen ja ylimaakunnalliseen vaikuttavuuteen.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Toimeenpano-ohjelma 2024–2027

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Ville Vainio

Kaikki artikkelit