Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuutta edistävä Pirkanmaan maakunnallinen LUMO-ohjelma on valmistunut

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi kaikissa ympäristöissä.

Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2022–2030 on valmistunut.

Ohjelma on ensimmäinen maakunnallinen monimuotoisuusohjelma Suomessa. Sen keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi kaikissa ympäristöissä.

Tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja positiivisen kehityssuunnan aikaansaaminen Pirkanmaalla. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja jokaisen panosta.

Ohjelman tarkoituksena on esittää yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla vaalitaan ja edistetään vuosina 2022–2030.

Maakuntahallitus totesi Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2022–2030 valmiiksi ja kävi lähetekeskustelun käynnistyvän toimenpideohjelman laadinnasta.

Pirkanmaan luonnolla on omat erityispiirteensä

Pirkanmaa on metsien, viljelyseutujen ja vesistöjen leimaamaa. Mukaan mahtuu arvokkaita lehtoalueita, harjuja sekä Siikanevan laaja suoalue. Lisäksi Pirkanmaalla esiintyy joitakin lajeja, joita ei tavata lainkaan muualla Suomessa.

- Ominaispiirteisiin ja niiden säilymiseen on pyritty kiinnittämään huomiota myös LUMO-ohjelmassa, Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen kertoo.

Pirkanmaan LUMO-ohjelma käsittelee luontoon kohdistuvia uhkia yleisesti sekä paikallisella tasolla. Tarve ekologiseen siirtymään on tunnistettu.

Jokainen voi vaikuttaa

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat mm. maankäyttö, luonnon suora hyödyntäminen, ilmastonmuutos, vieraslajit ja saasteet. Tutkimukset osoittavat, että yhä useampien lajien määrät ovat romahtaneet, paikallisia sukupuuttoja ilmenee jatkuvasti ja eri luontotyyppien tila heikkenee. Ihmisinä olemme kuitenkin täysin riippuvaisia luonnon tuottamista ekosysteemipalveluista kuten pölyttäjistä, raaka-aineista ja ravinnosta.

Pirkanmaan maakunnallisen LUMO-ohjelman jatkoksi valmistellaan tulevan syksyn aikana ohjelmaan pohjautuva toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa täsmentyy käytännön tasolla se, millä tavoin ohjelmassa asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan.

LUMO-ohjelma tehtiin laajalla yhteistyöllä

LUMO-ohjelman laatimisesta ovat vastanneet Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Ohjelmaa on tehty vahvassa yhteistyössä yhdistysten, järjestöjen, julkisten toimijoiden ja seurakuntien kanssa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty teemakohtaisia asiantuntijatyöpajoja.

Ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton lisäksi AhlmanEdu, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Parkanon kaupunki, Suomen luonnonsuojeluliitto/ Pirkanmaan piiri, Suomen metsäkeskus, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto.

Ympäristö- ja ilmastojaosto on ollut mukana ohjelman valmistelussa ja edellisen kerran se keskusteli luonnon monimuotoisuusohjelman sisällöistä ja edistämisestä kokouksessaan helmikuussa. Jaosto päätti tuolloin esittää muita osapuolia kuuntelevaan ja arvostavaan yhteistyöhön kannustavan lausuman.

Lumo-ohjelman vision mukaisesti

  • luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Pirkanmaalla pysähtyy ja muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi käynnistyy
  • luonnon monimuotoisuus valtavirtaistuu ja on pirkanmaalaisten yhteinen ylpeydenaihe
  • monipuolinen tutkimustieto ja koulutus ovat päätöksenteon ja toiminnan lähtökohdat
  • yhteinen toimijuus ja luontosuhde vahvistuvat.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus: yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen, marja-liisa.pitkanen (at )ely-keskus.fi, 040 755 0168 ja projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen, kristiina.tolvanen (at) ely-keskus.fi, p. 050 401 2367

Pirkanmaan LUMO - Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030 (ely-keskus.fi)

Kuvassa: Rauhoitettu, uhanalainen kynäjalava (Ulmus laevis) kuuluu Pirkanmaan vastuulajeihin. Viimeisimmissä arvioinneissa laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Kuva: Kristiina Tolvanen

Kaikki artikkelit