Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkoja tulee parantaa ja kunnostaa pitkäjänteisesti koko Pirkanmaan alueella

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Rakennetut liikuntapaikat ovat koko yhteiskunnan kannalta merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä.

Pirkanmaan liikuntapaikkoja tulee parantaa ja kunnostaa pitkäjänteisesti. Rakennetut liikuntapaikat ovat koko yhteiskunnan kannalta merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä, koska ne liikuttavat suuria joukkoja.

Rahoitusta tarvitaan erityisesti uima-, jää- ja monitoimihallien, urheilukenttien sekä koulujen isojen liikuntatilojen peruskorjaus- ja uudishankkeisiin.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2022-2025. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 16.8.

Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvosto käsittelee rahoitussuunnitelmaesitystä elokuun lopussa. Aluehallintovirasto tekee omalta osaltaan varsinaisen päätöksen ministeriölle annettavasta rahoitussuunnitelmaesityksestä syyskuun alussa.

Pirkanmaan liitto painottaa, että tulevien budjettiraamien suunnittelussa tulee edelleen keskittää huomiota erityisesti liikuntapaikkojen kasvaviin peruskorjaustarpeisiin hallitusohjelman ja liikuntapoliittisen selonteon mukaisesti.

Maakuntastrategian mukaiset kehittämistavoitteet edellyttävät osaltaan toimivaa ja laadukasta sekä alueellisesti kattavaa ja saavutettavissa olevaa liikuntapaikkojen verkostoa. Maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureitistöjen merkitys sisältyy myös tulevien hyvinvointialueiden toimintaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston esitys on pääosin kuntien ja yksityisten toimijoiden esittämän aikataulun mukainen ja rahoitussuunnitelmaesityksessä ovat mukana toteutusasteeltaan realistisiksi katsottavat hankkeet.

Pirkanmaan liitto on vuosittain kehottanut kuntia aktiivisesti hakemaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia. Isojen hankkeiden kohdalla on rahoituksen kohdentumisessa vuosittaista vaihtelua. Pienten hankkeiden rahoituksessa on Pirkanmaalla tapahtunut käänne parempaan.

Ministeriön päätösvaltaan kuuluvia liikuntapaikkojen investointihankkeita on Pirkanmaalta ehdotettu kahdeksan, jotka sijoittuvat vuosille 2022 ja 2023. Pirkanmaan kunnista on investointikohteita esitetty Ikaalisista, Lempäälästä, Nokialta, Pirkkalasta ja Ylöjärveltä.

Vuodelle 2022 pirkanmaalaisia kohteita on esityksessä kirjattu tärkeysjärjestykseen viisi kohdetta, jotka ovat Lempäälän kunnan uimahalli-kylpylä (sijalla 3), Ylöjärven kaupungin Siltatien liikuntahalli (5.), Nokian kaupungin liikuntahalli (9.), Pirkkalassa perustettavan yhtiön nimissä mailapeli- ja liikuntakeskus (11.) ja Ikaalisten kaupungin tekonurmijalkapallokenttä (13.).

Vuodelle 2023 on kirjattu tärkeysjärjestykseen kolme kohdetta Pirkanmaalta, jotka ovat Nokian kaupungin uimahalli (2.), Pirkkalan kunnan vapaa-aikakeskuksen laajennus (5.) ja Lempäälän kunnan Hakkarin liikuntahalli (7.).

Vuosille 2024 ja 2025 ei ole haettu ja kirjattu avustettavia investointikohteita Pirkanmaalta.

Kuluvana vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hoitamalla viiden maakunnan alueella on opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä valtion rahoitus myönnetty kymmenelle liikuntapaikkakohteelle, joista kaksi on Pirkanmaalla. Ne ovat Kangasalan kaupungin Lamminrahkan liikuntahalli ja Tampereen kaupungin Tammelan stadionin uudisrakennus.

Valtionosuudet näille kymmenelle kohteelle ovat 7,21 miljoonaa euroa, mistä Pirkanmaan osalle 1,5 miljoonaa euroa. Jo syksyllä 2020 Ikaalisten kaupungin liikuntahallin rakentamiseen tuli koronaelvytykseen liittyneessä lisätalousarviossa 0,75 miljoonaa euroa.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kuluvana vuonna pienempiin liikuntapaikkarakentamisen kohteisiin 2,2 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan osuus on ollut lähes 40 prosenttia. Pirkanmaalla yhdeksän kohdetta yhdeksässä kunnassa saivat avustusta 0,867 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kuva Nokian urheilukentältä.

Kaikki artikkelit