Hyppää sisältöön

Liikkuvien työkoneiden alihankintaketjulle tukea kohti digitaalista ja vihreää siirtymää

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Alan on pakko uudistaa tuotantoaan muun muassa ajoneuvojen sähköistymisen myötä.

Digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä (kaksoissiirtymä) onnistuminen on Pirkanmaan valmistavan teollisuuden ja tulevaisuuden talouskasvun kannalta välttämätöntä.

Digivihreiden kärkiteknologioiden huippuosaaminen ja verkostomainen toimintatapa ovat avainsanoja valmistavalle teollisuudelle, joka työllistää noin kolmanneksen Pirkanmaan työllisistä. Olemassa olevia TKI-ympäristöjä tulee hyödyntää ja tukea aktiivisesti. Yritysten tulee päästä myös EU:n verkostoihin, jotta investoinnit mahdollistuvat.

Tätä tarkoitusta varten käynnistyy Business Tampereen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston SIX TKI Boost -hanke. Se kehittää Pirkanmaalla jo toimivaa Sustainable Industry X (SIX) -ekosysteemiä ylialueelliseksi ja eurooppalaiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen painoalueena on valmistava teollisuus ja nimenomaan liikkuvien työkoneiden valmistajien alihankintaketju (esim. komponenttivalmistajat). Viimeksi mainitun alan on pakko uudistaa tuotantoaan muun muassa ajoneuvojen sähköistymisen myötä.

Pirkanmaan liitto myönsi SIX TKI Boost -hankkeelle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa 251 983 euroa. Hankkeen päätoteuttaja on Business Tampere ja osatoteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen korkeakoulusäätiö. Hankkeen omarahoitusosuus on 62 996 euroa.

Tämän vuoden loppuun kestävä hanke liittyy valtion kanssa käytyjen aluekehittämiskeskustelujen perusteella muodostettuun Pirkanmaan yhteistyöasiakirjaan (2022). Teemana on teollisuuden kaksoissiirtymä.

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan 2022–2025 (Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti, Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä) sekä Älykkään erikoistumisen strategiaan (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).

SIX TKI Boost -hanke kuuluu laajempaan SIX-kokonaisuuteen eli teollisuuden kaksoissiirtymän (vihreä ja digitaalinen siirtymä) edistämiseen. Tässä SIX-osuudessa keskitytään erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin sekä eurooppalaisiin digitaali-innovointikeskittymiin (EDIH-verkosto).

Lisätiedot:

Business Tampere Oy: Asiakkuusvastaava (teollisuus) Jouni Myllymäki, p. 050 434 5820, jouni.myllymaki@businesstampere.com

Kuva: Laura Vanzo

Kaikki artikkelit