Hyppää sisältöön

Lielahti-Lakiala -kaksoisraide ja Vahojärven liikennepaikka merkittäviä kaukojunaliikenteen kehittämiselle

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Tampere-Seinäjoki -, laajemmin Tampere-Oulu -rataosuus on eräs Pirkanmaan liikennejärjestelmän kannalta keskeisimpiä pitkän aikavälin kehittämiskohteita.

Maakuntahallitus katsoo, että Tampere-Seinäjoki -, laajemmin Tampere-Oulu -rataosuus on eräs Pirkanmaan liikennejärjestelmän kannalta keskeisimpiä pitkän aikavälin kehittämiskohteita.
Lielahti-Lakiala -osuuden kaksoisraiteistus sekä Vahojärven liikennepaikan parantaminen ovat tämän ratahankkeen keskeisiä toimenpiteitä.

Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kaukojunaliikenteen kehittämiseen. Tämän lisäksi Ylöjärven suunnan mahdollisen lähijunaliikenteen käynnistämisen kannalta kaksoisraiteistus on välttämätön toimenpide.

Nämä kommentit tulevat ilmi lausunnosta, jonka maakuntahallitus antoi Pirkanmaan ELY-keskukselle Lielahti-Lakiala -kaksoisraidehankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lielahti–Lakiala -yhteysvälin suunnittelu liittyy laajempaan Tampere–Oulu -rataosuuden ratasuunnitteluhankkeeseen. Tampere–Seinäjoki -rataosa on Suomen toiseksi vilkkain rataosa, jonka matkustajamäärien on ennustettu kasvavan vuoden 2019 tilanteesta 11 % vuoteen 2030 mennessä ja edelleen 26 % vuoteen 2050 mennessä. Rataosan kapasiteetti on nykytilanteessa jo täynnä, eikä mahdollista ennustettua kasvua.

Suunnittelualueella sijaitseva Ylöjärven puunkuormauspaikka on esitetty siirrettäväksi Ahvenusjärvelle, noin 4 km Lakialasta pohjoiseen. Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan puunkuormauspaikan siirto on välttämätöntä, jotta Ylöjärvelle olisi mahdollista toteuttaa matkustajajunaliikenteen seisake. Samoin mahdollisuus kaksoisraiteituksen jatkamiseen Ahvenusjärvelle asti tulee tarkastella suunnittelussa vaihtoehtona.

Pääradan kehittäminen on tärkeää kaikille sen vaikutuspiirissä oleville maakunnille. Toimenpiteet, joilla päärataa kehitetään sen eteläisissä osissa, palvelevat samalla myös muiden maakuntien tarpeita. Koska tehtävät ratkaisut esimerkiksi tavoiteltavan nopeustason suhteen heijastuvat myös pohjoiseen päin, on esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liitto syytä osallistaa tämänkin yhteysvälin jatkosuunnitteluun.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit