Hyppää sisältöön

Lempäälän Sääksjärven osayleiskaava tukee maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden toteutumista

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Valmistelutyössä on paneuduttu huolellisesti Sääksjärven alueen vahvuuksiin ja haasteisiin muuttuvan maankäytön suunnittelussa.

Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavan valmistelutyössä on huolellisesti paneuduttu Sääksjärven alueen vahvuuksiin ja haasteisiin muuttuvan maankäytön suunnittelussa. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty suunnitteluratkaisu tukee hyvin Pirkanmaan maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden toteutumista.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Lempäälän kunnalle Sääksjärven osayleiskaavan luonnosaineistosta. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 15.2. kokouksessaan.

Suunnittelualue sijaitsee merkittävällä kasvukäytävällä Helsinki – Hämeenlinna -Tampere -akselilla. Sen vaikutuspiirissä asuu kolmannes koko maan väestöstä. Sääksjärven alueen edullinen asema valtateiden ja Helsinki – Tampere -pääradan varrella luo erinomaiset edellytykset alueen kehittymiselle sekä yritys- että asuinalueena.

Sääksjärven osayleiskaavan tavoitteena on kehittää mm. Sääksjärven aseman seutua lähijuna- ja kaukojunaliikenteen pysähdyspaikkana tarvittavine liityntäpysäköinteineen. Sääksjärven länsipuolelle sijoittuvan uuden järjestelyratapihan ja teollisuusalueen kytkeytyminen 2-kehälle ja valtakunnalliseen liikenneverkkoon tulee ratkaista. Tämä on myös Sääksjärven osayleiskaavatyössä tunnistettava.

Pirkanmaan liitto selvittää ratapihalle ja ympäröivälle teollisuusalueelle suuntautuvan raskaan liikenteen volyymejä. On tärkeää, että raskasta liikennettä ei tarpeettomasti ohjaudu esimerkiksi asuinalueille.

Sääksjärven ranta-alueen hyödyntämismahdollisuudet olisi hyvä kartoittaa ja osoittaa soveltuvin merkinnöin yleiskaavasuunnitelmassa. Pirkanmaan liitto näkee tärkeänä, että viherverkostoa mitoitetaan riittävästi.

Pirkanmaan liitto mainitsee myös lausunnossaan, että maakuntakaavan määräysten sisältö tulee välittyä yleiskaavamääräysten kautta edelleen myös yksityiskohtaisempaan maankäytönsuunnitteluun. Osayleiskaavan kaavamääräyksissä tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa määritetyt kaupan mitoitukseen liittyvät seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit