Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia valmistui

| Edunvalvonta, Saavutettavuus ja liikenne

Alueen yhteinen kärkitavoite on ymmärtää laajasti matka- ja kuljetusketjujen toimivuus.

Länsi-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia on hyväksytty kaikkien kuuden maakunnan maakuntahallituksissa.

Strategiassa tunnistetut kärkitoimenpiteet parantavat elämänlaatua ja Länsi-Suomen monin tavoin verkottuneen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Alueen yhteinen kärkitavoite on ymmärtää laajasti matka- ja kuljetusketjujen toimivuus.

Viestit valtakunnalliseen kehittämiseen

Valmisteluprosessissa tunnistettiin kolme teemaa, joissa Länsi-Suomen piirteet ja valtakunnalliset tavoitteet yhdistyvät:

 • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa. Ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.
 • Arki sujuu ja logistiikka on tehokasta maaseudulla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.
 • Työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.

Kärkitoimenpiteistä priorisoitiin seitsemän. Seuraavat kolme sujuvoittavat sekä ihmisten arkea että elinkeinotoimintaa:

 • Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti ja nopeus on varmistettava liikkumistarpeen vähentämiseksi ja liikenteen automatisaation mahdollistamiseksi.
 • Tieverkon kuntopuutteet myös alemmalla verkolla on korjattava.
 • Rataverkko ja rautatieliikenne on kehitettävä luotettavaksi, kattavaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi työmatkojen tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kannalta olennaiset kärkitoimenpiteet:

 • Vientikuljetuksille tärkeät yhteydet on saatettava tarvetta vastaavaan kuntoon.
 • Pääväyläasetuksen määrittelemän päätieverkon laajuutta tulee tarkistaa.

Ihmisten elämänlaadun parantamiseksi tärkeät kärkitoimenpiteet:

 • Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä tarvitsee isännän ja rahoituksen.
 • Tarvitaan uusia hallinnon rakenteita ja niitä tukevaa lainsäädäntöä, jotta kuntien ja valtion tarjoamia henkilökuljetuspalveluja (mm. koulukyydit ja sote-kuljetukset) kyetään yhdistelemään ja avaamaan kaikille.

Maakuntaliitot jatkavat yhteistoimin kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Tärkeää on saada kärkitoimenpiteet kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Maakuntien yhteiset toimet

Länsi-Suomen maakunnat yhdistävät voimansa samankaltaisten haasteiden ratkaisemiseksi: Yhdessä tehtävin selvityksin lisätään tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja synnytetään keskustelua monia osapuolia koskevista teemoista myös valtakunnallisesti. Monistettavien toimintamallien muodostamiseksi käynnistetään pilotointeja yhdessä toimijoiden kanssa. Maakuntaliitot edistävät ja seuraavat yhdessä Länsi-Suomen liikennestrategian toteutumista. Sen päivitystarvetta arvioidaan vuosittain.

Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia on luettavissa tämän linkin takaa.

Yhteisen liikennestrategian laadinnasta lyhyesti

Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) laativat yhteisen liikennestrategian. Siihen on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä ottamalla huomioon kaikki liikennemuodot.

Yhteinen tahtotila sisältää viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Strategiassa on tunnistettu myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Länsi-Suomen yhteistä liikennestrategiaa työstettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviranomaisten kanssa. Työn aikana tarjottiin vaikuttamismahdollisuus nuorille, elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille. Maakuntahallitusten puheenjohtajistot ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan osallistuvat kansanedustajat kokoontuivat kahdesti yhteiseen huippukokoukseen. Maakuntahallitukset hyväksyivät liikennestrategian.

Lisätiedot Pirkanmaalla:

 • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

  Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Lisätiedot:

Heikki Pusa, heikki.pusa@hame.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja
Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi
Markus Erkkilä, markus.erkkila@keskisuomi.fi
Antti Saartenoja, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi
Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi
Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

Kaikki artikkelit