Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen maakunnat valmiita monialaisiin maakuntiin

| Pirkanmaan liitto

Uusiin sote-maakuntiin tulisi liittää mahdollisimman pian myös muita monialaisuutta vahvistavia tehtäviä.

Länsi-Suomen maakuntien liitot Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta ja Österbotten/Pohjanmaa näkevät tärkeäksi, että Marinin hallituksen sote-uudistuksen toteutuessa syntyviin uusiin sote-maakuntiin liitetään mahdollisimman pian myös muita monialaisuutta vahvistavia tehtäviä.

Nykyiset maakuntien liitot vastaavat kuntapohjaisina aluekehitysviranomaisina mm. alueellisesta kehittämisestä ja maakunnan suunnittelusta sekä edunvalvonnasta ja kansainvälistymisestä. Näillä tehtävillä on suora yhteys valmistelussa oleviin sote-maakuntiin, minkä vuoksi maakuntien liittojen nykyiset tehtävät ja muut alueelliseen valmisteluun ja päätöksentekoon pohjaavat, aluekehitystä vahvistavat valtion ja kuntien tehtävät tulisi siirtää mahdollisimman pian suorilla vaaleilla valitun maakuntahallinnon tehtäviksi soten ja pelastustoimen tapaan. Ratkaisu purkaisi hallinnon päällekkäisyyttä, selkeyttäisi eri toimielinten roolia ja vastaisi aiempaa paremmin Suomen eurooppalaisia sitoumuksia.

Muutos selkeyttäisi maakuntavaltuutettujen tehtävää ja vahvistaisi merkittävästi alueellista demokratiaa. Samalla suomalaisten maakuntien toimintaedellytykset eurooppalaisessa yhteistyössä paranisivat merkittävästi.

Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme
Keski-Suomen vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen
Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola
Pohjanmaan maakuntajohtaja Kaj Suomela

Kaikki artikkelit