Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen EU-rahoituksen hallinnointitehtävä on jo loppumetreillä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto hallinnoi päättyvällä kaudella myös Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Satakuntaliiton rahoituksella toteutettuja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita.

EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 toteuttaminen Länsi-Suomessa on saatu käytännössä valmiiksi. Pirkanmaan liitto hallinnoi päättyvällä kaudella myös Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Satakuntaliiton rahoituksella toteutettuja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita. Kukin maakunnan liitto arvioi ja valitsi omat rahoitettavat hankkeensa, mutta rahoitus- ja maksatus- sekä muut hallinnolliset päätökset tehtiin keskitetysti Pirkanmaan liitossa.

– Pirkanmaan liitto teki vain sellaisia – eikä mitään muuta kuin sellaisia – rahoituspäätöksiä, jotka olivat koordinaatiossa mukana olevien liittojen linjausten mukaisia, sanoo Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen.

Ohjelmakauden aikana Pirkanmaan liiton kautta hallinnoitiin 463 hanketta, joiden yhteenlaskettu EU- ja valtionrahoitus oli noin 94 miljoonaa euroa. Vaikeusastekerrointa lisäsi koronapandemian myötä ohjelmaan lisätty REACT-EU -rahoitus, joka siirsi toteuttamisen painopistettä ohjelmakauden loppupuolelle.

– Viimeisen vuoden aikana hankkeille maksettiin ohjelmasta yli 18 miljoonaa euroa, mikä on kaksi kertaa niin paljon, kuin ohjelmakauden aikana keskimäärin. Maksatuksiin saatiin lisäresurssia muun muassa sopimuksella Hämeen ELY-keskuksen kanssa, kertoo Pirkanmaan liiton rahoitustarkastaja Pia-Mari Siitonen.

Käynnissä olevalla 2021–2027 -ohjelmakaudella kaikki Länsi-Suomen maakunnan liitot toimivat itse rahoittajaviranomaisena ja yhteinen hallinto on purettu. Etelä-Suomessa koordinaatio jatkuu uudellakin ohjelmakaudella Uudenmaan liiton johdolla.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit