Hyppää sisältöön

Lähijunaliikenteen laajentaminen pirkanmaalaisten toiveissa

| Blogi, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Maakunnan sisältä löytyy vahvoja päivittäisiä liikennevirtoja, joiden laadukkaisiin ja kestäviin liikennepalveluihin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Pirkanmaalle ollaan laatimassa uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Siinä esitetään keskeiset liikenteen painopisteet ja kehittämistarpeet, sekä tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja ja liikenteeseen liittyviä palveluita pitkällä aikavälillä.

Suunnitelman laatimisen tueksi järjestettiin verkossa asukaskysely, jossa pystyi muun muassa priorisoimaan erilaisia liikenteen kehittämistoimia ja antamaan myös avointa palautetta. Kyselyyn saatiin lähes 600 vastausta.

Kyselyn vastauksista nousee esiin selvästi kaksi teemaa. Reilusti yli puolet vastaajista valitsi priorisoitavien asioiden joukkoon lähijunaliikenteen kehittämisen. Tämä nähtiin tärkeäksi myös Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella. Noin puolet vastaajista puolestaan nosti mukaan kärkiteemoihin teiden hoidon ja päällysteiden kunnossapidon.

Edellä mainittu kärkikaksikko antaakin hyvän kuvan Pirkanmaan liikenteellisestä roolista. Maakunnan sisältä löytyy vahvoja päivittäisiä liikennevirtoja, joiden laadukkaisiin ja kestäviin liikennepalveluihin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Lähijunaliikenteen laajentaminen niin vuorotiheyden kuin pysähdyspaikkojen osalta nähdään tärkeänä. Lisäksi palvelualuetta halutaan laajentaa eri ratasuunnille. Yhä useampi on kiinnostunut matkaamaan ainakin osan matkaketjustaan raiteilla. Tämä tukee myös liikenteen tiukkoja ilmastotavoitteita. Kehittämiseen onkin löydyttävä yhteistä tahtoa. Viesti asukkailta on selvä!

On myös helppoa tunnistaa, miksi Pirkanmaalla teiden hoito ja päällysteiden kunnossapito nousevat esiin. Meillä on kyseenalainen kunnia pysyä korkealla tilastoissa, joissa esitetään huonokuntoisen tieverkon osuutta. Tämä on ongelma erityisesti suhteessa Pirkanmaan suuriin liikennemääriin, kasvavaan väestöön ja monipuoliseen sekä monipaikkaiseen elinkeinoelämän verkostoon. Pirkanmaa ei kehity vain yhden pisteen tai toimialan kautta, vaan koko maakunnan alueelle levittyvä tuotannollinen toiminta on meidän vahvuutemme. Tieverkon heikko kunto on merkittävä ongelma sekä päivittäisen liikkumisen että toimintavarmojen kuljetusten osalta.

Olemme erittäin kiitollisia laajasta palautteesta, jota kyselyllä saatiin. Sen tarkassa läpikäymisessä menee hetki, mutta keskeiset viestit kansalaisilta ovat hyvin nähtävissä. Tämän päälle on hyvä rakentaa tulevaisuuden liikenteen suunnittelua ja edunvalvontaa valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Tietoa kirjoittajasta:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Atte Mantila / Linea Konsultit oy

Kaikki artikkelit