Hyppää sisältöön

KV-koulutuksen kansainväliset osaamistaskut, SoCHUB pilottikohteena

Toteuttaja: Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto)
Rahoitus: Pirkanmaan liitto AKKE -rahoitus 46 866 €, kokonaiskustannusarvio 58 583 €
Toteutusaika: 1.4.2024-31.12.2024

Suomi kasvaa osaamisesta ja yhteyksistä maailmalle. Tulevaisuuteen täytyy sijoittaa ja tehdä päätöksiä, jotka tukevat talouskasvua. Näin voimme taata suomalaisille ja pirkanmaalaisille palveluita ja hyvinvointia. Työvoimapula, etenkin valmistavassa teollisuudessa on kasvun pullonkaula Pirkanmaalla. Jatkuvan oppimisen vaatimus työpaikoilla korostuu työelämän kehittyessä, samoin osaamis- ja työvoimatarpeen jatkuva ennakointi tarvittavan uuden osaamisen vuoksi. Monilla työpaikoilla valmius muunkielisen työvoiman rekrytointiin on vielä alhainen. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa oppilaitosten ja työpaikkojen kesken on tarpeen yhä tiivistää, jotta aloituspaikat alan koulutuksessa täyttyvät ja yrityksiin löytyy tarvittavat työntekijät.

Tekijät kuten ilmainen hakuprosessi on aiheuttanut sen, että Tampereen yliopistolla (TAU) on tällä hetkellä liikaa sellaisia hakijoita kv-maisteriohjelmiin, jotka eivät ole soveltuvilla profiileilla eikä osaamisella. Läheskään kaikki valitut eivät kykene suorittamaan maisteritutkintoaan tavoiteaikataulussa. Tarvitsemme parempia työkaluja kohdennettuun opiskelijoiden rekrytointiin ja uudenlaiseen kansainväliseen yliopistojen yhteistyöhön. Kumppanuudet oikeiden toimijoiden kanssa ovat yksi hyvä työkalu tähän. Vetovoiman lisäksi tarvitaan lisätoimia opiskelijoiden maassa
pysymiseen, eli pitovoimaa. Kehitysprojektin tavoitteena on kehittää uudenlaista tiivistä opetusyhteistyömuotoa valikoitujen maiden ja yliopistojen kanssa (kandi-maisteri polutus) sekä Pirkanmaan alueen yritysten kanssa. Tavoitteena ei ole tehdä täsmätoimenpiteitä yksittäiselle tietylle yritykselle vaan synnyttää parempi valmius järjestelmäpiirisuunnittelun ekosysteemin osaajapulaan Pirkanmaalla.

Hanke toteutetaan pilotin kautta, jonka tulokset yleistetään yleisiksi malleiksi. Pilotti kohdistetaan järjestelmäpiirien (SoC) suunnittelua koskevan koulutuksen toimintamalliin. Tampereen yliopistossa on SOC-suunnittelussa globaalisti huippuluokan osaamista ja alueella merkittävää teollista toimintaa. SoCHUB-keskittymä harjoittaa merkittävää tutkimus- ja koulutustoimintaa SoC-suunnittelun alueella. Piirisuunnittelu on strateginen kilpailutekijä alueen globaaleille yrittäjille, tarpeena on kolminkertaistaa vuosittain valmistuvien määrä (vaiheittain aluksi nykyisen digisuunnitteluputken vuosittaisen 50-75 valmistuvan osaajan nostaminen vähintään 150 henkeen vuodessa). Tämä vaatii uudenlaista lähestymistapaa, koska orgaaninen kasvu ei riitä ja toisaalta pelkkä kansainvälinen opiskelijahaku
ei tuota halutunlaisia tuloksia suhteessa haluttuihin osaajiin. Hanke tukee myös isompaa Siruja Pirkanmaalta aloitetta. Hankkeen avulla kehitetään toimintamalli, joka mahdollistaa KV-taustaisille osaajille jouhevan ja laadukkaan siirtymisen maisteritason opintojen toteuttamiseen Pirkanmaalla. SoC-sunnittelun pilottiin tunnistetaan 1-2 sopivaa yhteistyöyliopistoa esim. Kaakkois-Aasiasta ja Gulfin alueelta. Valittujen yliopistojen opetuksesta paikallisesti vastaavat ankkuriopettajat tullaan hankkeen aikana perehdyttämään TAU:n opetusmalliin ja kandivaiheen kurssitoteutuksiin. Toimintamallissa on integroituna mukaan opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisääminen kampusklubi-yhteistyön kautta, sekä suora kytkös harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen kautta SoCHUB-klusterin yrityksiin. Hankkeessa määritellään myös tällaiselle koulutusyhteistyölle rahoitus- ja toimintamalli, joka on kaikille osapuolille kannattava.