Hyppää sisältöön

KUULUTUS: Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihekaava, vireille tulo

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

KUULUTUS

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihekaava, vireille tulo

Maakuntavaltuusto on 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisprosessin. Kyseessä on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihemaakuntakaava. Kaavan tarkempi nimi tarkentuu myöhemmissä vaiheissa.

Maakuntavaltuuston päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 (voimaantulo 8.6.2017) sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa (voimaantulo 26.1.2018).

Kaavan sisältö määritetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Maakuntavaltuusto kuuli osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmisteluun liittyvän katsauksen kokouksensa yhteydessä 29.11.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu kevään 2022 aikana ja sen nähtäville tulosta kuulutetaan erikseen.

Lisätietoja kaavan laadinnasta antavat suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen (p. 044 422 2264) ja maakuntajohtaja Esa Halme (p. 040 500 3531), etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Tampereella 9.12.2021

PIRKANMAAN LIITTO

Kaikki artikkelit