Hyppää sisältöön

Kunnat voivat edistää hankinnoillaan päästötöntä liikennettä

| Blogi, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Julkiset hankinnat ovat keskeinen muutosvoima kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Arkisessa elämässä kohtaamme alati julkisesti hankittuja liikennepalveluja. Niiden toimintaan ei erityisemmin tule kiinnitettyä huomiota, kunhan palvelu toimii. Tällaisia ovat esimerkiksi ohitse hurahtava bussi, lapsen koulutaksi tai pihan reunalla käyvä roska-auto.

Liikenteen päästöt ovat kuitenkin nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi, kun tavoitellaan vähähiilistä tulevaisuutta. Kuntien tekemät liikennehankinnat ovat jatkossa yksi tärkeä ratkaisu liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Euroopan unionissa liikenne on nykyisin ainoa sektori, jonka ilmastopäästöt kasvavat. Myös Pirkanmaalla liikenteen päästöjen vähentyminen on ollut hidasta. Liikenteen päästöjä saadaan leikattua merkittävästi siirtymällä hallitusti vähäpäästöisempiin käyttövoimiin. Niitä ovat sähkö, biokaasu ja biopolttoaineet sekä hybridiratkaisut.

Julkiset hankinnat ovat keskeinen muutosvoima kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Suomessa julkisten tahojen hankkimiin palveluihin ja tavaroihin käytetään vuodessa yhteensä ainakin noin 35 miljardia euroa. Tästä entistä isompi osa voitaisiin suunnata ympäristövastuullisen markkinan kehittymiseen.

Kunnat tilaavat koulu- ja sote-kuljetuksia, järjestävät joukkoliikennettä sekä tarvitsevat autoja erilaisten palvelujen tuottamiseen. Päivittyvä lainsäädäntö edellyttää, että elokuusta 2021 alkaen merkittävän osan kuntien hankkimista liikennepalveluista ja omista ajoneuvoista on oltava päästöttömiä tai hyvin vähäpäästöisiä.

Kun vähäpäästöisen liikenteen kysyntää vahvistetaan, voidaan edistää autokannan nopeampaa uusiutumista kohti fossiilitonta teknologiaa. Toivottavasti sen seurauksena myös vähäpäästöisen kaluston saatavuus ja sähköautojen latausverkoston kattavuus paranevat. Päästötön liikennekalusto vahvistaa kuvaa ympäristövastuullisesta kunnasta ja toimii asukkaille ja yrityksille haasteena omien liikkumistottumusten muuttamiseen.

Kuntien näkemyksiä kerättiin yhteisessä kokoontumisessa

Pirkanmaalla pidettiin kuntien yhteinen puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä koskeva keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa kunnat kannattivat päästöttömän liikenteen edistämistä. Haasteita kuitenkin nähtiin siinä, miten vaatimuksia voidaan toteuttaa.

Lainsäädäntö on tulossa voimaan nopeasti. Erityisesti tämän takia latausinfran puutteet sekä kuntien erittäin tukala taloustilanne koettiin vaikeiksi kysymyksiksi. Lisäksi kunnat pohtivat, onko markkinoilla saatavilla vaadittavaa kalustoa ja riittääkö sitä kaikille, kun sähköautoille tulee runsasta kysyntää samaan aikaan ympäri Eurooppaa. Kunnat odottavat valtiolta lisätukea puhtaan liikenteen hankinnoille, koska hankintakustannusten ennakoidaan nousevan nykyisestä.

Lainsäädännön tiukentumisesta huolimatta suurin osa liikennehankinnoista jää edelleen kuntien oman hankintapolitiikan varaan.

Kun suurin osa Pirkanmaan kunnista on sitoutunut vaikuttavaan ilmastotyöhön, on hankintastrategia keskeinen väline, johon tukeutua kunnan hankintojen suunnittelussa.

Hankintastrategia määrittelee, miten kunta hankintojen avulla toteuttaa strategisia tavoitteitaan. Puhtaiden käyttövoimien direktiivi asettaa minimitason. Kunnat linjaavat itse, millaisin periaattein liikkumispalveluiden kokonaisuus hankitaan. Motivaationa päästöttömiin ajoneuvoihin siirtymisessä voivat toimia esimerkiksi tavanomaisia autoja edullisemmat käyttökustannukset.

Tilaisuudessa kunnat viestittivät, että puhdasta liikennettä kannattaa edistää yhteistyössä käyttämällä yhteisiä hankintarenkaita ja vahvistamalla hankintaosaamista.

Kestävien liikennehankintojen tilaamisesta on jo paljon osaamista esimerkiksi pirkanmaalaisten kuntien yhteishankintayhtiöllä Tuomi Logistiikalla sekä valtakunnallisella Keino-osaamiskeskuksella. Jälkimmäinen auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Annu Piesanen

Kaikki artikkelit