Hyppää sisältöön

Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmän aloite: Maakunnan varmistettava maakuntatasoinen kriisivalmius sekä huoltovarmuus

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Kristillisdemokraatit nostivat viime maakuntavaltuuston kokouksessa esille kriisivalmiussuunnitelman tekemisen maakuntatasolle. Tuolloin ei ollut vielä tiedossa äkisti muuttuva maailmantilanne. Ukrainan sodan alettua kriisivalmiustietoisuus on kasvanut ja huoltovarmuuden merkitys ymmärretään paremmin. Kunnat ovat saaneet varmasti erilaisia ohjeistuksia kriisivalmiuden lisäämiseksi, mutta edelleen moni kunta on valmistautunut keskenään eri tavoin. Maakunnan tuleekin ottaa selkeää koordinoivaa otetta kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden varmistamiseksi koko maakunnan tasolla.

Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sotemuutosta. Palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastattavaksi 1.1.2023. Hyvinvointialueella valmistelevia virkamiehiä on kuitenkin rajallinen määrä. Tästäkin syystä maakunnan rooli kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden parantamisessa on keskeinen. Maakunta voi olla varmistamassa kuntien tosiasiallista kriisivalmiutta jakamalla tietoa ja sparraamalla kuntia. Maakunta voi myös osaltaan olla linjaamassa yhteisiä toimintamalleja mm. huoltovarmuuden parantamiseksi.   

Vaikkakin on toivottavaa, ettei mitään kriisivalmiussuunnitelmaa tarvitse ottaa käyttöön, tulee siihen olla valmius koko Pirkanmaan alueella.

Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmä

Sirpa Pursiainen

Piia Nurmela

Reijo Ojennus

Kaikki artikkelit