Hyppää sisältöön

Kommentoi Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta 3.2.2023 saakka

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen asiakirja, joka määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehitystarpeet, mahdollisuudet ja toteuttamisen suuntaviivat.

Pirkanmaan uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta on nyt mahdollista kommentoida. Toivomme, että mahdollisimman moni pirkanmaalainen voisi sanoa siitä mielipiteensä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja jättää vapaamuotoista palautetta Pirkanmaan liiton aluetietopalvelun sivuilla.

Pääset antamaan palautetta tämän linkin kautta.

Palautekanava on auki 3.2.2023 asti, ja saatu palaute otetaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä ennen sen hyväksymistä.

Suunnitelma heijastuu aikanaan jokaisen arkipäivään

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen asiakirja, joka määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehitystarpeet, mahdollisuudet ja toteuttamisen suuntaviivat.

- Siinä määritetyt tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet heijastuvat myös paikallistason liikennesuunnitteluun ja vaikuttavat näin liikennejärjestelmään sen kaikilla tasoilla. Tästä syystä toivomme, että mahdollisimman moni pirkanmaalainen saa sanoa siitä mielipiteensä, sanoo liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen.

Tavoitevuosi suunnitemassa on 2045. Suunnitelman toteuttamisesta ovat vastanneet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus, mutta äänensä ovat saaneet kuuluviin monet muutkin alueelliset toimijat.

Nelivuotinen ohjelma määrittää toteutusta

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää vision 2045, maakunnalliset päätavoitteet, nykytila-analyysin sekä neljä teemakarttaa.

Teemakartoissa käsitellään Pirkanmaan liikennejärjestelmää neljästä eri näkökulmasta. Teemat ovat ylimaakunnalliset pääyhteydet, tavaraliikenne, arjen liikenneympäristöt sekä matkailu ja vapaa-aika.

Teemakarttoihin tukeutuen on määritetty temaattiset tavoitteet ja näiden toteuttamista tukevat toimenpiteet. Lisäksi asiakirjassa on vaikutusten arvioinnin konsultin puheenvuoro, kuvaus suunnitelman toimeenpanosta sekä toimenpiteitä syventävät liitetaulukot.

Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan ensi keväänä. Tällöin laaditaan nelivuotinen toimenpideohjelma. Siihen määritetään toimet, joita tehdään ensi vaiheessa.

Toimenpiteet konkretisoidaan toteutustasolle sekä määritetään toteutuksesta vastaavat tahot, kustannusarvio, aikataulu ja etenemispolku. Suunnitelman etenemistä seurataan Pirkanmaan aluetietopalvelun seurantajärjestelmällä. Lisäksi perustetaan seurantaryhmä.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit