Hyppää sisältöön

Kokemäenjoen tulvariskialueiden maanomistajille, asukkaille ja muille toimijoille tulee lisätä tiedotusta

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Ilmastonmuutos lisää sateisuutta ja tulvia. Valuma-alueilla tulee vähentää tulvien todennäköisyyttä.

Kokemäenjoen vesistöalueelle on tehty suunnitelma, jonka avulla pyritään hallitsemaan tulvariskejä. Suunnitelma esittää kattavasti tarvittavat toimenpiteet sekä niiden toteutuksen kannalta sopivan aikataulun. Myös vesienhoidon suunnittelu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset on otettu huomioon.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2022-2027. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 19.4.

Tulvariskien hallinta on otettu huomioon Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Se linjaa esimerkiksi, että uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-alueille. Tästä voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan.

Ilmastonmuutos lisää sateisuutta ja tulvien esiintymistä. Siksi valuma-alueilla tarvitaan toimia, joiden avulla tulvien todennäköisyyttä vähennetään.

Pirkanmaan alueella ei ole valtakunnallisesti suhteutettuna merkittäviä tulvariskialueita. Muuksi tulvariskialueeksi on kuitenkin tunnistettu Sastamalassa Vammalan taajama. Siellä vahinkoja voi syntyä muun muassa asutukselle ja liikenteelle tulvaveden noustessa erittäin harvinaiselle tasolle.

Kun Huittisissa muodostuu merkittävä tulva, on sillä heijastusvaikutuksia myös Vammalan alueelle. Siksi Pirkanmaan liitto pitääkin tärkeänä, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa käsitellään lyhyesti myös muitakin kuin merkittäviä tulvariskikohteita.

Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että vesitilanteesta ja tulvariskeistä tiedotetaan – erityisesti viestintä tulee kohdentaa tulvariskialueiden maanomistajille, asukkaille ja muille toimijoille. Metsä- ja maatalousalan toimijoiden kanssa tulisi lisäksi tehdä selvitys niistä käytännön toimista, joita vedenpidätyskyvyn lisääminen edellyttää. Lisäksi pitää selvittää, millaisella laajuudella näitä toimenpiteitä tulee toteuttaa niin että se on tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit