Hyppää sisältöön

Kohti luovaa Hiedanrantaa

Toteuttaja: Tampereen kaupunki
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 96 297€, kokonaiskustannusarvio 120 371€
Toteutusaika: 26.9.2022 - 25.2.2024

Kohti luovaa Hiedenrantaa käynnistää tulevaisuuden kulttuurikaupunginosan suunnittelun ja luo pohjaa myöhemmin toteutettavalle laajemmalle- kehitys- ja toteutusprosessille. Projektin tuotoksina syntyy Hiedenrannan kulttuuritilakonsepti, kumppanuudet alueen keskeisten toimijoiden välillä, rahoitusmalli, kehittämisverkosto, kulttuuritilakysymyksiin pureutuvia yleisötilaisuuksia sekä EU-rahoitushakemus myöhemmin käynnistyvään laajempaan toteutushankkeeseen. Projekti keskittyy Hiedenrantaan, mutta se linkittyy osaksi Pirkanmaan laajuista kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke Operaatio Pirkanmaata innostaen ja kehittäen kulttuurikonsepteja koko maakunnassa.

Tulevaisuuden Hiedenrannassa historia luo puitteet luovuudelle, elämyksille ja kohtaamisille. Tilojen ja sisältöjen ympärille syntyy työtä, yrityksiä ja yhteisöllisyyttä. Alueelle tavoitellaan konseptia, jossa julkisesti tuotetut ja tuetut kulttuuritilat nivoutuvat saumattomasti yhteen yksityisten kulttuuritilojen kanssa luoden olosuhteet myös muiden palvelujen ja innovaatioiden syntymiselle. Hiedenrannan kulttuurikeskittymä tulee olemaan paikallisesti merkityksellinen, valtakunnallisesti vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava.