Hyppää sisältöön

Kilpailukykyiset yhteydet, työvoiman saatavuus, osaamisen ennakointi sekä vihreä siirtymä Pirkanmaan budjettitavoitteissa

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Kärkihankkeet on käsitelty yhdessä maakunnan muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Maakuntahallitus hyväksyi 21.3. pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2023 talousarvioon. Kärkihankkeet on käsitelty yhdessä maakunnan muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Pirkanmaan liitto valmistelee vuosittain budjettitavoitteet valtion seuraavan vuoden talousarvioon ja lisätalousarvioihin – sekä hallituskausittain hallitusohjelmatavoitteet ja mahdolliset välitarkastelutavoitteet. Tämän lisäksi edunvalvontaan kuuluu runsaasti erilaisia tapaamisia ja yhteydenpitoa päättäjiin. Edunvalvontaa tehdään verkostomaisesti maakunnan, muiden maakuntien, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksellä on vaikutusta budjettitavoitteiden täydentämiseen ja tarkentamiseen. Valtioneuvoston asettama varautumisen ministerityöryhmä muodostaa laaja-alaista tilannekuvaa kriisin vaikutuksista, arvioi vaikutuksia erityisesti talouteen ja huoltovarmuuteen ja linjaa tarvittavien toimien käynnistämisestä ja resurssien suuntaamisesta.

Kilpailukykyiset yhteydet – saavutettavuus (rataverkko)

 • Tampereen henkilöratapihan investointi
 • Pääradan Helsinki-Tampere –peruskorjaus
 • Pääradan Pasila-Riihimäki 2. ja 3. vaiheet
 • Porin ja Jyväskylän ratojen investointien jatkaminen
 • Digirata: aloitus Tampere-Pori/Rauma -radalta

Kilpailukykyiset yhteydet – saavutettavuus (tieverkko)

 • VT9 Tampere-Orivesi: investointi Alasjärvi-Käpykangas
 • VT3:n yhteysvälin Tampere-Vaasa investointikohteet
 • VT12:n suunnittelu ja investointi Alasjärvi-Huutijärvi
 • Perusväylänpidon rahoitus: lisää koko tieverkolle

Työvoiman saatavuus ja osaamisen ennakointi

 • Osaajapula-alojen vetovoiman lisääminen, osaamisen ennakointi, työperäinen maahanmuutto, varautumisen, huoltovarmuuden ja turvallisuuden tarpeet (varaudutaan maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuviin muutoksiin)
 • TKI-rahoituksen nostaminen

Vihreä siirtymä

 • MAL-sopimuksen mukaiset rahoitukset raitiotien jatkoon, lähijunaliikenteeseen ja joukkoliikennetukeen
 • Energiamurroksesta ja muuttuneesta varautumis- ja huoltovarmuustilanteesta johtuvien kansallisten ratkaisujen tukeminen
 • Kuntien kilpailukykyyn ja elinvoimaan vaikuttavien tavoitteiden edistäminen

Muut tarpeet

 • Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne: varaudutaan muutoksiin kaikissa kärkitavoitteissa
 • EU-rahoituksen täysipainoinen hyödyntäminen Pirkanmaalla
 • Kansallinen AKKE-rahoitus (alueiden kestävä kasvu ja elinvoima) riittävälle tasolle
 • Tampereen uusi poliisi- ja paloasema (Sisä-Suomen poliisilaitos ja Pirkanmaan pelastuslaitos/Pirkanmaan hyvinvointialue): edistetään tämän toteuttamista suunnitelmien mukaisesti
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittämistarpeet (erillinen jatkovalmistelu)

Tarkemmat esitykset Pirkanmaan budjettitavoitteiksi valtion vuoden 2023 talousarvioon tämän linkin takaa.

Lisätiedot:

 • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

  Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit