Hyppää sisältöön

Kiinnostavatko Pirkanmaan kulttuuriympäristöt?

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Kohteiden merkitys avautuu meille esimerkiksi kulttuurihistorian, rakennustaiteen tai rakennustekniikan näkökulmista.

Kulttuuriympäristöt ovat arvokkaita. Niitä suojellaan lainsäädännöllä, hoidetaan, korjataan ja kunnostetaan.

Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilymistä turvataan myös aluesuunnittelun keinoin. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kulttuuriympäristöt jaetaan maisema-alueisiin, maaseudun kulttuurimaisemiin, rakennusperintöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

Arvokasta kulttuuriympäristöä on tarkasteltu yhdeksässä maakuntakaavan 2040 taustaselvityksessä. Selvitysraporteista löytyvät tarkemmat alueittaiset kuvaukset.

Pirkanmaan liiton aluetietopalvelussa voit syventyä seuraaviin teemoihin:

  • Maisema-alueet
  • Rakennetut kulttuuriympäristöt
  • Maaseudun kulttuurimaisemat
  • Muinaisjäännökset ja arkeologinen perintö

Voit hakea oman kuntasi tietoja sivulla olevan hakukentän avulla.

Pääset Pirkanmaan kulttuuriympäristöjen sivuille tästä linkistä.
(Osa aineistosta ei ole saavutettavaa.)

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuvassa Punkalaitumenjoen kulttuurimaisemaa.

Kaikki artikkelit