Hyppää sisältöön

Kaupunkiseuduille elinvoimaa

Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 550 000€, kokonaiskustannusarvio 687 500€
Toteutusaika: 1.9.2021-31.12.2023

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -teemaverkosto integroi elinvoimanäkökulman ja tiedolla johtamisen kaupunkisuunnittelun perusteisiin ja kaupunkiseutujen erityispiirteisiin. Hankkeessa toteutetaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja suunnitellaan pidemmän aikavälin tavoitteita kaupunkiseudun kuntien alueidenkäytön yhteensovittamiseksi sekä kehitetään toimintatapoja, joilla kaupunkisuunnittelu kytketään entistä vahvemmin elinvoiman kehittämiseen.

Hanke jakaantuu neljään kokonaisuuteen, joista kunkin alla toteutetaan 1-3 työpakettia seuraavasti. Kokonaisuudet on kuvattu alla otsikkotasolla. Tarkemmat kuvaukset sisällöistä on hankesuunnitelmassa:

 1. Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyöllä
  · Työpaketti 1: Asemanseutujen tietotuotanto, asemanseutukortit ja seudullinen profilointi (toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä)
  · Työpaketti 2: Raiteet kaupunkiseudun kehittämisen suuntaviivoina (toteuttaja: TAU)

 2. Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu ennakoivana elinvoimatyönä
  · Työpaketti 1: Kestävän kehityksen seudullinen elinkeinopolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistaminen (toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä)
  · Työpaketti 2: Työpaikka-alueiden muutokset, toimialakehitys ja kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteessa (toteuttaja: SYKE)
  · Työpaketti 3: Elinkeinoalueiden kehittäminen (toteuttaja: TAU)

 3. Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen
  · Työpaketti 1: Väestön ja asuntokannan ennakointimalli seuduille KASSU-työkalu (toteuttaja: SYKE) · Työpaketti 2: Monipaikkaisuuden tunnistaminen, ennakointi ja vaikutukset asuntokantaan (toteuttaja: SYKE)
  · Työpaketti 3: Asumisen integroiva suunnittelu ja ennakointi (toteuttaja: SYKE)

 4. Kaupunkisuunnittelun uudet mallit
  · Työpaketti 1: Kaupunkisuunnittelun kehittäminen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi (toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä)

Yllä mainittujen sisällöllisten kokonaisuuksien lisäksi hankkeeseen kuuluu koordinaatio-osuus, joka pitää sisällään hallinnoinnin lisäksi muun muassa hankkeen yhteiset, eri työpaketteja yhdistävät tilaisuudet ja muut teemaverkoston yhteiset tilaisuudet.