Hyppää sisältöön

Katu- ja maarakentamiseen, talonrakentamiseen ja paikalliseen teollisuuteen kiertotalouden toimintamallit

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tavoitteena on, että kiertotalouskeskuksen operointi olisi mahdollista hankkeen jälkeen.

Pirkanmaalla kehitetään katu- ja maarakentamiseen, talonrakentamiseen ja paikalliseen teollisuuteen toimintamallit, joiden avulla kiertotalouden mukainen liiketoiminta vahvistuu ja kasvaa.

Ekokumppanit Oy:n vetämä hanke testaa käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehitysmallia. Tavoitteena on, että kiertotalouskeskuksen operointi olisi mahdollista hankkeen jälkeen. Palvelut on suunnattu erityisesti kunnille ja yrityksille. Mukana on Ekokumppanien lisäksi myös Tampereen kaupunki, Verte Oy (Nokia) sekä Vesilahden kunta.

Hankkeessa testataan tapoja, joilla julkinen toimija voi luoda ennustettavan ja kannustavan liiketoimintaympäristön kiertotalouteen. Lisäksi haetaan sekä kuntasektorin että yritysten kyvykkyyksiä ja tarpeita kiertotalouden kehittämiseen. Julkiset hankinnat ja muut ohjauskeinot saatetaan edistämään kiertotalouden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla Pirkanmaalla.

Pirkanmaan liitto myönsi Ekokumppanit Oy:lle PirkaCirc 2: kiertotaloudesta kasvua Pirkanmaalle -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta 261 699 euroa. Omarahoitusosuus jakautuu siten, että Ekokumppanit Oy:n osuus on 41 157 euroa, Tampereen kaupungin 54 000 euroa, Verte Oy:n (=Nokian kaupunki) 7 000 euroa ja Vesilahden osuus 10 000 euroa.

Vuoden 2025 huhtikuun alkuun kestävän hanke toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelman tavoitetta edistää kiertotalouteen siirtymistä. Se liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan (Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti) ja Älykkään erikoistumisen strategiaan (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).

Lisätiedot:

Ekokumppanit Oy: Vanhempi asiantuntija (kiertotalous ja vastuullisuus) Karoliina Tuukkanen, karoliina.tuukkanen1@tampere.fi, p. 050 552 2039

Kaikki artikkelit