Hyppää sisältöön

Katsotaan yhdessä samaan suuntaan, tulevaisuuteen!

| Blogi, Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Syksyllä käynnistyvä maakuntaohjelman laadinta on yksi keskeisimmistä foorumeista, joilla maakunnan yhteisiä tulevaisuusnäkyjä luodaan ja jalostetaan kehittämisen missioiksi.

Strategiatyön yksi päätarkoituksista on asemoida organisaatio tai muu strategian kohde ulkoiseen toimintaympäristöön. Tämän vuoksi strategiaprosesseihin liittyy miltei poikkeuksetta jonkinlainen ulkoisen toimintaympäristön analyysi. On oleellista tunnistaa, missä ollaan ja miten sinne on päädytty. Tämä ei kuitenkaan riitä.

Strategiatyötä tehdään aina tulevaisuutta varten. Tämä yksinkertainen huomio korostaa ennakoinnin ja tulevaisuustyön merkitystä. Voi kai sanoa, että lähes kaikilla ihmisillä on jonkinlainen myötäsyntyinen kyky ajatella tulevaisuutta ainakin jossakin määrin. Ajattelun aikajänteet ja syvyys tietysti vaihtelevat.

Tulevaisuustyö ja ennakointi ovat inhimillisen tulevaisuusajattelun tietoinen ja organisoitu muoto, jossa voidaan hyödyntää erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja prosesseja. Työtä voidaan tehdä organisaation sisäisesti, mutta yhä useampi organisaatio haluaa kytkeä tulevaisuustyöskentelyynsä mukaan myös omia sidosryhmiään. On luontevaa kutsua muitakin tahoja katsomaan yhdessä samaan suuntaan, tulevaisuuteen.

Pirkanmaan liitolle on hyvin luontevaa tehdä tulevaisuus- ja ennakointityötä yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa. Syksyllä käynnistyvä maakuntaohjelman laadinta on yksi keskeisimmistä foorumeista, joilla maakunnan yhteisiä tulevaisuusnäkyjä luodaan ja jalostetaan kehittämisen missioiksi.

Maakuntaohjelman laadinnan pohjaksi ollaan organisoimassa useamman pirkanmaalaisen toimijan yhteinen tulevaisuustarkastelu, jossa tunnistetaan maakunnan erilaisia, mahdollisia tulevaisuuksia. Taustalla on yksi tulevaisuusajattelun peruslähtökohdista: tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, vaan siihen voidaan vaikuttaa omin toimin. Yhteinen työskentely palvelee kaikkien yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden omaa strategiatyötä.

Kaikki artikkelit