Hyppää sisältöön

Karttapalvelu apuna metsäraaka-aineiden logistiikan suunnittelussa

| Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Kuntien, toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä tarvitaan raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi

Pirkanmaalla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä, materiaalitehokkuutta ja vähähiilisiä ratkaisuja. Muun muassa puurakentamisen vauhdittaminen ja metsäenergian lisääntyvä käyttö edellyttävät kattavaa ja toimivaa logistista verkostoa, jotta energia- ja sahatavaratuotannon huoltovarmuus pystytään turvaamaan. Etenkin kasvavalla kaupunkiseudulla on tunnistettu lisääntyvää tarvetta terminaalialueille, mutta myös haasteita yhteensovittaa puuhuollon toimintoja muuhun yhdyskuntarakenteeseen.

Pirkanmaan liiton koordinoimana kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa luonnonvaraterminaaliverkoston kehittämistyöryhmä. Ryhmän tarkoituksena on tiedonvälityksen lisäksi edistää logististen alueiden käyttöönottoa ja rakentumista. Ryhmässä ovat edustettuna kuntien lisäksi keskeiset toimijat metsä- ja kiertotalouden, energiatuotannon, liikenteen, maankäytön sekä turvallisuuden osalta.

Pirkanmaan liitto on koonnut karttapalvelun, joka on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa esimerkiksi puukuljetuksia ja niiden logistiikkaa. Palvelussa ovat nähtävillä tämänhetkiset terminaalit sekä mahdollisia uusia sijainteja, hakevoimalat sekä tiestöön ja liikenteeseen liittyvää paikkatietoa. Palveluun on viety myös tiedot Ylöjärven, Tampereen ja Oriveden luonnonkivilouhimoiden sivukivistä, joita voidaan hyödyntää murskeena esimerkiksi metsäautotiestön parannuksissa.

Siirry tästä linkistä luonnonvaraterminaalit-karttapalveluun.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit